لینک دانلود(بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر)

بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر|لینک دانلود|اُ اِچ|41002389|بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر,دانلود,پایان نامه,پروژه,روانشناسی
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر را دنبال می کنید .

شهرستان كرج با سابقه فعالیت‌های امدادی آنها در سال‌های 83-82

فصل اول1

مقدمه2

بیان مسئله4

اهمیت و ضرورت كار5

فرضیه تحقیق5

تعریف نظری6

تعریف عملیاتی7

فصل دوم : سابقه پژوهش8

استرس و سندرم فرسودگی9

افسردگی10

افسردگی زیست - شیمیایی12


افسردگی واكنشی14

مدل سلیه از استرس16

افسردگی16

سرزنش خود17

نومیدی18

ترحم به خود 19

معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است20

نظریه روانكاوی21

نظریه های یادگیری23

رویكرد شناختی24

تعریف24

افسردگی واكنشی 26

افسردگی درون زاد27

افسردگی روان زاد28

تشخیص و سنجش افسردگی29

اختلال افسردگی عمده30


اختلال افسرده خلقی31

علایم افسردگی33

چگونگی مقابله با افسردگی 34

روش های درمان افسردگی35

روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده36

روش دو ستونی36

درمان كوتاه مدت38

مشاوره و روان درمانی گروهی39

چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند39

چگونه كسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر40

خسارت استرس42

روند استرس43

نشانه های هیجانی افسردگی44

به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم47

دیدگاههای نظری درباره افسردگی 49

تعریف امدادگر53


خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر53

تعریف كمكهای اولیه و امداد 54

هدف ما از كمكهای اولیه54

تعریف عملیات نجات55

تعریف دیگر امدادگر55

تعریف كمك های اولیه55

بقیه ویژگی های یك امدادگر55

حفظ آرامش در ارائه كمكهای اولیه56

وظایف امدادگر58

نحوه مراقبت از خود59

كنترل استرس59

واكنش به استرسها59

واكنش های دیررس60

واكنش های شدید61

مروری بر سابقه پیشینه تحقیق62



فصل سوم: طرح پژوهش70

طرح پژوهش 71

جامعه پژوهش72

نمونه پژوهش72

روش نمونه گیری73

ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات74

روش آماری75


فصل چهارم: آمار76

مقدمه77

آمار توصیفی91

آمار استنباطی93

فرض صفر93

فرض خلاف93



فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری94

بحث و نتیجه گیری95

محدودیت های پژوهش 97

پیشنهادات98

منابع و مآخذ99

پیوست103

چكیده تحقیق :


موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعالیت امدادی آنهاست كه بدین منظور 25 امدادگری كه بیش از 4 سال سابقة فعالیت داشتند و 25 امدادگری كه كمتر از4 سال سابقة فعالیت داشتند به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامة افسردگی بك سنجیده شد و در این پژوهش یك فرضیه شكل گرفت : میزان افسردگی در امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند.

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراین فرضیة فوق رد و فرضیة صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد كه بین میزان افسردگی امدادگرانی كه بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.


مطالب دیگر:
🔍هوش هیجانی و کاربردهای آن🔍طرح لایه باز عرقیات دارویی گل ختمی🔍پاورپوینت کتاب آب و هوای ایران تالیف دکتر بهلول علیجانی🔍پاورپوینت تاریخ فرآیند توسعه🔍پاورپوینت کلیات مفهوم رشد و توسعه اقتصادی🔍قبض لایه باز موسسه خیریه (قبض پرداخت صندوق)🔍پاورپوینت كشورهای در حال توسعه🔍پاورپوینت نظریه های رشد و توسعه اقتصادی🔍وظیفه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001🔍آگهی لایه باز ترحیم مادر (دانلود آگهی ترحیم فوت (طرح لایه باز))🔍پاورپوینت روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی🔍پاورپوینت مدلهای رشد اقتصادی🔍پاورپوینت سندروم گیرافتادگی شانه🔍فایل ارزشمند بتون (بتن) حجیم چیست؟🔍دانلود پاورپوینت اشنایی با پادکست🔍دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه IT🔍دانلود پاورپوینت ساختمان داده ها و الگوریتم🔍آموزش شبیه سازی چاپرها در سیمولینک متلب + فایل های شبیه سازی🔍فایل شبیه سازی موجبر🔍تمامی آکوردهای گیتار🔍تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی🔍پاورپوینت روشهای آشنایی قبل از ازدواج و آموزشهای بعد از ازدواج ،77اسلاید ،pptx🔍طرح لایه باز فرم گزارش تولید روزانه کارخانه فرش واحد تولید🔍آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی شیمی🔍آموزش توزیع اقتصادی دینامیکی با نرم افزار گمز