لینک دانلود(بررسي مكانيزم‌هاي سويچينگ دیجیتال و اساس شبکه های مخابراتی)

بررسي مكانيزم‌هاي سويچينگ دیجیتال و اساس شبکه های مخابراتی|لینک دانلود|اُ اِچ|30020232|بررسي مكانيزم‌هاي سويچينگ دیجیتال و اساس شبکه های مخابراتی
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسي مكانيزم‌هاي سويچينگ دیجیتال و اساس شبکه های مخابراتی را دنبال می کنید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 74

فهرست مطالبفصل اولمقدمه‌اي بر شبكه‌هاي مخابراتي1-1 تعريف شبكه‌هاي مخابراتي و بررسي يك شبكه تلفي ساده2-1 مركز تلفن3-1 تقسيم‌بندي شبكه‌هاي تلفني و نحوه ارتباط آنها با يكديگر4-1 انواع ترانك5-1 آناليز يك مكالمهفصل دوماساس سيستم‌هاي سوئيچينگ ديجيتال1-2 تكنيك مالتي پلكسينگ2-2 معرفي باس استاندارد3-2 پروسه نمونه‌برداري4-2 استفاده از تكنولوژي ديجيتال5-2 روش‌هاي كنترل6-2 ساختارشبكه سوييچ نرم افزاري1-6-2 شبكه دسترسي2-6-2 بخش سوئيچينگ3-6-2 شبكه ارتباطيفصل سوماساس شبكه‌هاي مخابراتي1-3 مقدمه2-3 شبكه‌هاي مخابراتي (Telecommunication network)3-3 مفهوم سوئيچ1-3-3 ضرورت احداث مراكز سوئيچ4-3 دلايل ايجاد مراكزسوئيچ1-4-3 سوئيچ مداري2-4-3 سوئيچ پيامي3-4-3 سوئيچ بسته اي packet switching5-3 ارتباط شبكه ها6-3 كد شناسايي (Office code)1-6-3 مراكز خصوصي2-6-3 مراكز remote3-6-3 كارت مشترك Subscriber Line Unit7-3 كارت مشترك ديجيتال1-7-3 دياگرام كابل كشي تا مركز8-3 تجهيزات مراكز سوئيچ9-3 نحوه ارتباط مشترك با سوئيچ10-3 سيكل يك مكالمه داخل مركز11-3 شدت ترافيك (Telephone Traffic)12-3 روند مكالمه بين مراكز13-3 اعمال حفاظتي سوئيچ14-3 فريم‌هاي ماژول ورگهاي شبكه سوئيچ15-3 SND1-15-3 طبقات ظرفيتي2-15-3 آرايش سخت افزاري SND16-3 مالتي پلكسرشبكه سوئيچ (SNMUXA)17-3 ماتريكس شبكه سوئيچ (SNMAT)18-3 فريم SND1-18-3 M:MUXC: ماژول كنترل مالتي پلكسر2-18-3 M:OML920: ماژول سوئيچ مالتي پلكسرنوري براي ديتا با سرعت Mbps9203-18-3 M:OFC اتصال فيبرنوري4-18-3 M:LILE: ماژول واسط شبكه LTG نوع E5-18-3 M:MUXC ماژول كنترلي مالتي پلكسر6-18-3 OML920‌: M: ماژول سوئيچ مالتي پلكسرنوري براي ديتا با سرعت Mbps92019-3 يونيت مشتركين: (subscriber line unit) = SLU20-3 وظايف برد مشتركين21-3 شلف سوئيچ1-21-3 FBI2-21-3 شلف ترانك3-21-3 DTI (ديجيتال ترانك)4-21-3 ASIG5-21-3 MFC6-21-3 انواع ASIG7-21-3 ODT – MDT22-3 شلف كنترلي23-3 نحوه برقراري ارتباط ساده تلفني بين دومشترك24-3 طرز ON نمودن Power شلفها1-24-3 PSM: 4K2-24-3 RLM

فصل اولمقدمه‌اي بر شبكه‌هاي مخابراتي

1-1 تعريف شبكه‌هاي مخابراتي و بررسي يك شبكه تلفي سادهشبكه‌هاي مخابراتي جهت انتقال سيگنال‌ها از نقطه‌اي به نقطه ديگر بكار مي‌روند. بهترين مثال يك شبكه مخابراتي، شبكه تلفن است و ساده‌ترين شبكه تلفن از يك تلفن به ازاي هر مشترك تشكيل شده است. مسير ارتباطي بين اين دو تلفن را يك رابط (link) مي‌گوييم.

شكل 1-1 ساده‌ترين شبكه تلفندر صورتي كه هر دو مشترك فوق بتوانند با يكديگر ارتباط داشته باشند، آن را خط دوطرف مي‌ناميم. هرگاه بخواهيم اين شبكه را گسترش دهيم، براي هر مشترك جديد نياز به يك رابط جديد داريم شكل 2 يك شبكه تلفن با چهار مشترك به همراه تجهيزات موردنيا آ ن را توصيف مي‌كند.شكل 2-1 يك شبكه تلفن با چهار مشتركهمانطور كه مشاهده مي‌كنيم، توسعه شبكه از دو مشترك به بالا باعث اضافه شدن وسيله‌اي ديگر به نام سوئيچ شده است كه تعيين كننده مقصد مكالمه هر كدام از مشتركين مي‌باشد. در صورتي كه بخواهيم شبكه فوق را باز هم گسترش دهيم، تعداد رابطه‌ها افزايش مي‌يابد يا يك تقريب را مي‌توان گفت هرگاه تعداد N مشترك تلفني داشته باشيم، در اين صورت تعداد رابطه‌‌ها N2/2 خواهد شد. مثلاً اگر 10000 مشترك تلفني در اين شبكه موجود باشد، در اين صورت تعداد رابطه‌هاي موجود 500000=2/2 10000 خواهد شد. پس با اين روش امكان توسعه شبكه در مقياس وسيع وجود ندارد.2-1 مركز تلفندر شبكه‌هاي عملي مبناي تمركز تمام سوئيچ‌ها در يك محل به نام مركز سوئيچينگ و تخصيص دادن تنها يك رابط به ازاي هر مشترك گذاشته شده است.

شكل 3-1 يك مركز تلفن محلي براي تمركز تمامي سوئيچ‌هاهر سه كلمه مركز سويئيچينگ و مركز تلفن اشاره به يك مفهوم دارند. هر كدام از رابطه‌ها كه به مركز متصل مي‌گردد، تشكيل يك حلقه (LOOP) بين مركز و مشترك ايجاد مي‌كند. رابط‌هاي مشتركين از طريق كابل وارد مركز تلفن مي‌شود. جهت افزايش قابليت انعطاف اتصال بين رابط‌ها در كابل و تجهيزات مركز تلفن از وسيله‌اي به نام Main Distribution Frame (MDF) استفاده مي‌شود. از طرفي MDF محلي مناسب براي تست نيز مي‌باشد. در MDF تجهيزات حفاظتي ولتاژ و فيوز نيز بكار رفته است. هر مركز تلفن تعداد رابط‌هاي محدودي را شامل مي‌شود. مثلاً يك مركز تلفن با ظرفيت 100 شماره تنها مي‌تواند به 100 مشترك سرويس دهد. بنابراين با گسترش شبكه‌هاي تلفني و بالا رفتن تعداد مشتركين بايستي بين مراكز تلفن نيز از طريق مراكز ديگر ارتباط برقرار كنيم. در اين حال به مراكزي كه به تعداد محدودي از مشتركين مثلاً 10000 تا سرويس مي‌دهند، مراكز محلي (Local Exchange) و به مراكزي كه بين مراكز محلي ارتباط برقرار مي‌كند. مراكز اوليه (Primary center) و به مراكزي كه بين مراكز محلي ارتباط برقرار مي‌كنند، مراكز ثانويه (Secondary center) و نهايتاً به مراكزي كه بين مراكز ثانويه ارتباط برقرار مي‌كنند، مراكز بين‌المللي (International exchanges) مي‌گويند.

مطالب دیگر:
بررسی وضعیت تنظیم خانواده در ایران و بررسی وسايل و روشهاي جلوگيري از بارداريبررسی گیربکس ها و مزیت گیربکس اتوماتیک چگونگی کارکرد آنبررسی هويت ملي و عناصر راهكارهای آنبررسی شیر و نحوه زندگی و پراکندگی آن در ایران و جهانبررسی استاندارد آلماني DIN و بررسی تأثيرپذيري نانو از DINجغرافياي اقتصادي استان تهران و بررسی کشاورزی و دامداری و صنایع و معادنآشنايي با كافكا (داستان سراي غربي) و بررسی عقاید و سبک و فعالیتهای ادبی و آثار اوبررسی سرمايه گذاري خارجي در ايران و بررسی تاریخچه و عوامل موثر و تسهیلات و مزایان قوانین جدید آنبررسی مدار فرمان و کنتاکتور و مزایا و مشخصات آن و بررسی مدار قدرتبررسی جنگلها و انواع و پیدایش و تخریب آنها و بررسی تأثير آتش سوزی جنگل بر اكوسيستم و آتش سوزي جنگبررسی آسانسور و تاريخچة و اصول عملکرد و طراحی آنبررسی ورق كاري و ورق هاي حرارتي و ویژگیها و موارد مصرف آنهابررسی كانكس و ساختمان آن و تصاويري از كانكس هابررسی استانداردها و انواع و اصول و قواید آن و معرفی سیستم و استاندارد AI SI SAEبررسی استفاده از آلومينيوم در نماهای ساختمان شهریبررسی طراحیهای نوین برای نمایش مفاهیم عمیق به كمك نقاشی های ساده و بررسی نقاشی نو از دیدگاه استاد فربررسی نقاشي ايراني در دوران كهن و نقاشی روی چوببررسی طبیعت در نقاشي معاصر و بررسی نقاشی در دوران انقلاببررسی نقاشي دوران صفوی و دوران مياني ايران و شکل گیری مینیاتوربررسی حسابرسی و كاربرگهای تحت اکسل و سیاستهای كنترل كيفيت در حسابرسيوحدت ملي و انسجام اسلامي و بررسی راهکارهای تحقق و پایبندی به ضرورت آنآشنايي با شركت درخشان صنعت ايستاتيس و اهداف و زمینه های فعالیت و محصولات آنبررسی تاثیر تحولات اقلیمی بر مناطق مختلف و تأثير گرم شدن زمین و آتش سوزي جنگلهاي كاليفرنيا بر اكوسبررسی خازنها و ظرفیت و انواع و عملکرد و کاربرد آنهابررسی مس و تقاضا و قیمت و مصرف جهانی آن و بررسی بازیافت مس و بازيابي آن از قراضه