لینک دانلود(مدیریت منابع انسانی 264 اسلاید)

مدیریت منابع انسانی 264 اسلاید|لینک دانلود|اُ اِچ|50678199|
در حال حاظر شما فایل با عنوان مدیریت منابع انسانی 264 اسلاید را دنبال می کنید .

حجم فایل : 454.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 234
به نام خدا


مدیریت منابع انسانی
(رشته مدیریت) مقدمه موفقیت هر سازمان در گرو تلفیق « منابع وارده » به یک سازمان
یعنی نیروی انسانی ، سرمایه ، تکنولوژی ، مواد اولیه واطلاعات
در جهت نیل به اهداف سازمانی است . انسان مهمترین عامل در
جهت نیل به اهداف سازمانی به شمار می رود. فلسفه مدیریت منابع انسانی براین اساس استوار است که از یک طرف نیل به اهداف سازمانی
را در گرو تامین نیاز های انسانی واز طرفی دیگر ، تامین
نیاز های انسانی را در گرو نیل به اهداف سازمانی می داند. مفهوم مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی تخصص ویژه ای است که کوشش می کند
تا در جهت کسب رضایت کارکنان وتامین هدفهای سازمانی
سیاست گذاری ، برنامه ریزی وفعالیت نماید. تاریخچه ونقش مدیریت منابع انسانی الف- سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی

ب- جایگاه امروزی مدیریت منابع انسانی الف- سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی قبل از اینکه به صورت تخصصی
یژه در آید، کم وبیش در گئشه وکنار دنیا افرادی بودند
که در جهت حمایت کارکنان ، به ویژه کارکنان محروم
که در شرایط کاری نامطلوبی کار می کردند، مطالبی را
مطرح می نمودند. در حدود سال 1800 میلادی یکی از کارخانه
داران انگلیسی به نام « رابرت اون » برای
اولین بار نیاز های نیروی انسانی در سازمان
را مورد بررسی وتاکید قراردادواز بهبود
شرایط محیط کارسخن گفت. در حدود سال 1835 میلادی « اندرواور »
در کتابی تحت عنوان «فلسفه صاحبان صنایع »
ازانسان به عنوان یکی ازعوامل مهم تولید نام برد.
وموفقیت سازمان ومدیریت را نه تنها مستلزم
توجه به زمینه های فنی ، تجاری، بلکه انسان
ورفاه وبهزیستی کارکنان دانست. هانری فایول (1935- 1841 ) اصولی را برای
مدیریت بیان نمود که بسیاری از آن نمایانگر توجه
اوبه انسان به عنوان یکی از عوامل موثر در اداره
امور سازمان است. فردریک وینسلو تیلور که یک مثال زنده برای ذاتی بودن مدیریت بشمار می آمد ، فلسفه مدیریت علمی او ، افکار مدیریت پرسنلی را تقویت نمود . او در درجه اول روشهای علمی نوینی را برای جایگزینی روشهای غیرعلمی که مورد استفاده منابع انسانی در
سازمانهای تولیدی صنعتی بود توصیه نمود .
ودر درجه دوم گزینشهای علمی نیروهای انسانی
وآموزش آنان را توصیه نمود که در مقایسه
با روشهای سنتی که خود کارکنان شغل خودرا انتخاب وخود را آموزش می دادند ، طرح جدیدی در مدیریت
منابع انسانی بشمار می آمد . ودر درجه سوم تیلور مسئله همکاری با نیروهای
انسانی با مدیران را درجهتاستفاده از روشهای
علمی مطرح نمود ودردرجه چهارم مسئله تقسیم کار
ومسئولیت بین مدیران وکارکنان را مطرح نمود.
اصول مدیریت علمی تیلور را می توان تقویت کننده
...مطالب دیگر:
🔑امنیت تجهیزات و پروتکلهای سوئیچینگ و مسیریابی🔑بررسی تاثیر برنامه ریزی بازاریابی بر عملكرد شركتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران🔑فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب🔑پاورپوینت WIMAX🔑پاورپوینت اصول آموزش هند بال🔑خلاصه فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحلیل تضاد در روابط نمایندگی و مدیریت سود🔑خلاصه فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحقیقات رفتاری حسابداری و گزارشگری اجتماعی🔑دانلود تحقیق روابط خارجی ایران در دوره زندیه🔑پاورپوینت مدیریت استراتژیک صنعتی🔑دانلود تحقیق ساختار دولت رضاشاه🔑دانلود تحقیق ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان🔑پاورپوینت برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز🔑دانلود مقاله شهر نشینی در ایران🔑دانلود تحقیق نبرد قادسیه🔑دانلود تحقیق سكولاریسم و‌ آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل ها🔑دانلود تحقیق شوراها🔑دانلود تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران🔑دانلود تحقیق ریشه ضرب المثل های ایرانی🔑دانلود تحقیق فلسفه طبیعت در غرب🔑دانلود تحقیق مشاركت های انتخاباتی🔑دانلود تحقیق مدیریت اطلاعات به روش XML🔑دانلود تحقیق مدیریت دانش و مدل های مختلف آن🔑دانلود تحقیق مدیریت رفتار سازمانی🔑دانلود تحقیق مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری🔑خلاصه فصل دوم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان روش شناسی حسابرسی