لینک دانلود(گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی 97 اسلاید)

گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی 97 اسلاید|لینک دانلود|اُ اِچ|50677977|
در حال حاظر شما فایل با عنوان گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی 97 اسلاید را دنبال می کنید .

حجم فایل : 215.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 97
بنام خدا گندزدایی و دفع
پسمانده های بیمارستانی پسمانده های مراقبت از تندرستی :
تعریف و طبقه بندی تعریف:
پسمانده های مراقبت از تندرستی شامل همه ی پسمانده های تولید شده به وسیله ی مؤسسات مراقبت از تندرستی ، مراکز پژوهشی و آزمایشگاههاست. علاوه بر این پسمانده های ناشی از منابع «کوچک» یا «پراکنده» مانند پسمانده های تولید شده در جریان اجرای مراقبت از تندرستی در خانه (مانند تزریقات انسولین ، دیالیز و غیره ) را هم شامل می شود.

طبقه بندی پسمانده های خطرناک مراقبت از تندرستی در جدول زیر خلاصه شده است. منابع عمده ی تولید پسمانده های مراقبت از تندرستی بیمارستانها
بیمارستانهای دانشگاهی.
بیمارستانهای عمومی.
بیمارستانهای شهرستان.
سایر مؤسسات مراقبت از تندرستی
خدمات مراقبت پزشکی فوریتی.
درمانگاه ها و مراکز خدمات بهداشتی – درمانی.
درمانگاهای مامایی و زایشگاه .
مراکز دیالیز. خانه های کمک های اولیه و آسایشگاه بیماران.
آسایشگاه ها و مؤسسات مراقبت دراز مدت.
مراکز انتقالی .
خدمات پزشکی نظامی .
مراکز پژوهشی و آزمایشگاه های مربوطه
آزمایشگاه های پزشکی و زیست پزشکی .
آزمایشگاهها و مؤسسات بیوتکنولوژی (زیست –فناوری).
مراکز پژوهش پزشکی.
مراکز کالبد شکافی و نگهداری اجساد
پژوهش و آزمایشهای جانوری
بانک خون و خدمات گردآوری خون
خانه های پرستاری از سالمندان ایجاد پسمانده در مراقبت از تندرستی
در چند مطالعه نشانه ای از ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی ارائه شده است. داده های به دست آمده از بعضی از این بررسی ها در چند مطالعه ای که تاکنون انجام گرفته است نشان می دهد که ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی نه فقط در کشورهای مختلف بلکه در داخل هر یک از کشورها نیز متفاوت است. ایجاد پسمانده به عوامل متعددی بستگی دارد: مانند استقرار روشهای مدیریت پسمانده ، نوع موسسه مراقبت از تندرستی ، نوع تخصص های موجود در بیمارستان ، سهم اقلام قابل استفاده ی مجدد و مصرف شده در مراقبت از تندرستی ، و سهم بیماران درمان شده به صورت مراقبت روز. بنابراین پیشنهاد شده که این داده ها فقط به عنوان نمونه در نظر گرفته شوند نه به عنوان پایه ای برای مدیریت پسمانده در هر یک از موسسات مراقبت از تندرستی . در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی به طور معمول کمتر از کشورهای پردرآمد است. ولی دامنه مقادیر ایجاد پسمانده در کشورهای دارای درآمد مشابه باحتمال به گستردگی دامنه آن در کشورهای پردرآمد نسبت به کشورهای فقیرتر هست.
مقدار پسمانده مواد پرتوزا به طور معمول در مقایسه با پسمانده های تولید شده در صنعت هسته ای بسیار کمتر است.
در کشورهای روبه پیشرفت که خود درباره پسمانده های ناشی از کارهای مراقبت از تندرستی بررسی انجام نداده اند برآوردهای ذیل ...مطالب دیگر:
📌پاورپوینت معرفی گونه هایی از خفاش و معماری خفاشی📌دانلود پاورپوینت داده کاوی📌دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی در حمام ها 📌پاورپوینت ابنیه تجاری بازار و بررسی چند بازار قدیم ایران📌دانلود پاورپوینت سند آموزشی 2030📌دانلود پاورپوینت کتاب سازماندهی و تشکیلات ریچارد ال دفت📌دانلود پاورپوینت معماری مجتمع مسکونی VM کپنهاگ دانمارک📌پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی باغ بام و انواع آن📌پاورپوینت بخش بستری بیمارستان و انواع بخش بستری از نظر فرم پلان📌پاورپوینت معماری بیزانس ( روم شرقی ) و پیشینه تاریخی📌پاورپوینت نوزایی شهری و تکامل ایده ها در این زمینه📌پاورپوینت انواع درب و مزیت هرکدام📌پاورپوینت تونی گارنیه و چگونگی تأثیر گارنیه بر روند شهرسازی قرن بیستم📌پاورپوینت عناصر طراحی و آرایش تقاطع📌پاورپوینت انسان ، طبیعت ، معماری در تمدن مصر📌پاورپوینت عملکرد پی ها در هنگام زلزله📌پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح (تنظیم شرایط محیطی)📌پاورپوینت هتل سونگ جیانگ و نظریه ارگانيک📌پاورپوینت نهضت های موثر در پيدايش مدرنيسم در معماری📌پاورپوینت نقش علم سنجش از دور در مدیریت و برنامه ریزی شهری📌درس 8 پاورپوینت معماری کامپیوتر روشهای طراحی CPU 📌درس نهم پاورپوینت معماری کامپيوتر pipeline📌فصل پنجم پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1 برگرفته از کتاب پرسمن📌دانلود پاورپوینت آنتونی گائودی📌فصل چهاردهم پاورپوینت طراحی معماری