لینک دانلود(پاورپوینت حسابداری ( درس حسابداری پیشرفته ۲ )(۳۱۵ اسلاید)(دكتر حمید مهدوی تبار))

پاورپوینت حسابداری ( درس حسابداری پیشرفته ۲ )(۳۱۵ اسلاید)(دكتر حمید مهدوی تبار)|لینک دانلود|اُ اِچ|50582785|
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت حسابداری ( درس حسابداری پیشرفته ۲ )(۳۱۵ اسلاید)(دكتر حمید مهدوی تبار) را دنبال می کنید .

پاورپوینت حسابداری (درس حسابداری پیشرفته ۲ )


۳۱۵ اسلاید


دكتر حمید مهدوی تبار


درس حسابداري پيشرفته 2در نيمسال هفتم وبعداز گذراندن درس حسابداري پيشرفته يك بايد خوانده شود
سرمایه گذاری در سایر شرکتها خرید سهام سایر شرکتها به منظور جلوگیری از وجوه را که شرکت و یا به منظور اعمال مدیریت و یا کنترل آنها شرکت خریدار شرکت سرمایه گذار یا «اصلی» می نامند.
هرگونه تفاوت بين ارزش مبادله شده با خالص ارزش دفتري داراييهاي تحصيل شده، سرقفلي (تفاوت مثبت) مي‌باشد و اگر تفاوت منفي باشد به ثبت ارزش منصفانه دارايهاي غير جاري شركت تركيب شونده سرشكن خواهد شد.
2)درآمد حاصل از سرمايه گذاري شركت اصلي در مقابل سود سهام پيشنهادي شركت فرعي حذف مي شود.
3)خريد و فروش كالا بين گروه شركتها به ميزان كالاي فروخته شده به بيرون از سازمان حذف مي‌شود.
4)سود باقيمانده در كالاي پايان دوره بين گروه شركتها كه حاصل دادو ستد درون سازماني است حذف مي‌شود.
در نتيجه يك تفاوت ارزشي بين بهاي تمام شده سرمايه گذاري و ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام شركت سرمايه پذير ايجاد مي‌گردد. اين تفاوت ارزشي مابه التفاوت مي‌نامند.
كنترل مالكيت خريداري شده به بيش از ارزش دفتري
در بسياري از موارد سرمايه گذاري در شركتها به مبلغي بيش از ارزش دفتري خريداري مي‌شود اين مازاد قيمت خريد نسبت به ارزش دفتري دارائيهاي خالص خريداري شده بايد بين دارائيها و بدهيها سرشكن مي‌گردد.
خريد و فروش كالا بين شركتها به بهاي تمام شده:
گاهي كالاها بين شركتها به بهاي تمام شده براي فروشنده و يا ارزش جاري فروخته مي‌شود موقعي كه خريد و فروش كالا شامل هيچ سود و زياني نباشد.
فروش كالاي شركت اصلي به شركت فرعي د ر دفاتر ثبت شده است، بايد در صورت سود و زيان تلفيقي تمام ادعاي حقوق صاحبان سهام شركت اصلي تا منبع سود تحقق نيافته از اين موجودي كالا كاهش يابد.
تركيب سود و زيان با داد و ستد كالاي بين شركتها در سيستم كنترل موجودي كالاي ادواري موقعي كه يك شركت وابسته كالايي را در سيستم كنترل موجودي كالاي ادواري به شركت ديگر بفروشد فقط بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در بخش صورت سود و زيان آن متفاوت است.



مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی ریاضی سوم دبستان🔑پاورپوینت زندگی ما و آب علوم سوم ابتدایی🔑پاورپوینت نمادین سازی ریاضی سوم ابتدایی🔑پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی ریاضی سوم ابتدایی🔑پاورپوینت آموزش ریاضی سوم دبستان🔑تحقیق دگرگونی اجتماعی🔑پاورپوینت مبحث نیرو همه جا (1) علوم سوم دبستان🔑پاورپوینت مبحث نیرو همه جا (2) علوم سوم دبستان🔑پاورپوینت مبحث بکارید و ببینید علوم سوم دبستان🔑پاورپوینت مبحث هر کدام جای خود (1) علوم سوم دبستان🔑پاورپوینت مبحث هر کدام جای خود (2) علوم سوم دبستان🔑پاورپوینت بوی نرگس ، حوض فیروزه ای ، مَثَل فارسی سوم دبستان🔑پاورپوینت یار مهربان ، حوض فیروزه ای ، مَثَل فارسی سوم دبستان🔑پاورپوینت ایرانِ آباد ، بوی سیب و یاس ، خروس ایرانی فارسی سوم دبستان🔑پاورپوینت درس دریا فارسی سوم دبستان🔑تحقیق بحران هويت در جواني🔑پاورپوینت یار مهربان ، نقاشی دنیا فارسی سوم دبستان🔑پاورپوینت مواد اطراف ما (1) علوم سوم ابتدایی🔑پاورپوینت مبحث اندازه سطح ریاضی سوم دبستان🔑پاورپوینت ایران عزیز فارسی سوم دبستان🔑پاورپوینت مبحث جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی سوم دبستان🔑پاورپوینت 5 راهبرد زیر مسئله سازی🔑پاورپوینت چشم های آسمان ، افتادن از آسمان ، نیایش فارسی سوم دبستان🔑پاورپوینت درس نهم ( بوی نرگس ) فارسی اول دبستان🔑پاورپوینت آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم