لینک دانلود(پیشبینی رویگردانی مشتریان شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با ترکیبی از الگوریتم های دادهکاوی(تعداد صفحات :19))

پیشبینی رویگردانی مشتریان شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با ترکیبی از الگوریتم های دادهکاوی(تعداد صفحات :19)|لینک دانلود|اُ اِچ|50074192|
در حال حاظر شما فایل با عنوان پیشبینی رویگردانی مشتریان شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با ترکیبی از الگوریتم های دادهکاوی(تعداد صفحات :19) را دنبال می کنید .

چکیده:


با افزایش رقابت در بازارهای پرسود، مخصوصا در صنعت مخابرات، اهمیت نگهداشت مشتریان بیش از پیش شده است. این تحقیق به ارائهی روشی جهت پیشبینی رویگردانی مشتریان شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت میپردازد. دادههای تحقیق از پایگاه داده مشتریان یک شرکت ایرانی فعال در این صنعت و بهروش نمونهگیری تصادفی استخراج شده است. این دادهها شامل اطلاعاتی راجع به رفتار مصرف، رفتار خرید، اطلاعات دموگرافیک و رضایت مشتریان بهعنوان عوامل موثر بر رویگردانی مشتریان هستند. به دلیل اهمیت دقت در پیشبینی رویگردانی مشتریان، روش ترکیبی با محوریت بهینهسازی انتخاب ویژگی، طراحی شده است. در این روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک، در مورد ورود یا عدم ورود هریک از ویژگیها به مدل و همچنین چگونگی ورود آنها تصمیمگیری میشود. مدل پیشبینی کننده، ترکیبی از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم است. مقایسه نتایج مدل ترکیبی با الگوریتمهای پراستفاده در پیشبینی رویگردانی مشتریان، نشان از افزایش قابل توجه دقت مدل دارد.مطالب دیگر:
📖مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین📖پروپوزال مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین📖پرسشنامه مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین📖پاورپوینت بیمه های خصوصی در ایران📖پاورپوینت مقدمه ای بر بیمه و ریسک📖پاورپوینت بررسی استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی📖پاورپوینت بررسی چالش ‌هاي توليد ملي📖پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران📖پاورپوینت مدیریت مالی بین المللی📖پاورپوینت استفاده از تصاویر در طراحی پیام📖پاورپوینت استفاده ازآنالوگ📖پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری📖پاورپوینت کارآفرینی شرکتی و نوآوری📖وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت در حقوق ایران و فقه اسلام📖بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی📖شناسایی مفهوم مالکیت متزلزل، اوصاف، عوامل ایجاد و احکام آن📖مقاله کامل در مورد مالکیت متزلزل📖پرسشنامه استاندارد سطح چابکی سازمانی 49 سوالی با روایی و پایایی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک 76 صفحه📖پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق چابکی سازمانی 35 صفحه📖بررسی دیدگاه صاحب نظران ایران و جهان در مورد چابکی سازمانی📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق حس تعلق مکانی 129 صفحه📖بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی📖مبانی نظری بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی