لینک دانلود(بهینه سازی نقدینگی در شبکه خودپرداز بانک تجارت استان تهران به ازای هر دستگاه برمبنای الگوریتم ژنتیک( تعدا صفحات:14))

بهینه سازی نقدینگی در شبکه خودپرداز بانک تجارت استان تهران به ازای هر دستگاه برمبنای الگوریتم ژنتیک( تعدا صفحات:14)|لینک دانلود|اُ اِچ|50073483|
در حال حاظر شما فایل با عنوان بهینه سازی نقدینگی در شبکه خودپرداز بانک تجارت استان تهران به ازای هر دستگاه برمبنای الگوریتم ژنتیک( تعدا صفحات:14) را دنبال می کنید .

چکیده


پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی نقدینگی در شبکه خودپرداز بانک تجارت استان تهران به ازای هر دستگاه و در چارچوب شبکه ای صورت گرفته است. داده های تاریخی عملکردی در بازه زمانی ابتدای شهریور 2931 تا پایان سال 2939 به صورت هفتگی به ازای 211 خودپرداز فعال که بر اساس محدودیت دسترسی به داده ها و فعال بودن در بازه تحت مطالعه انتخاب شده اند، مورد پردازش قرار گرفته است . این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده، درگردآوری ازروش سرشماری ودراستنتاج ازروش توصیفی استفاده شده است.نوع متغیرهاوابزارتحلیل نیزکمی وغیرقضاوتیست نتایج تحقیق نشان داد که در تعیین استراتژی تامین نقدینگی موقعیت زمانی برداشت نقدینگی موثر است و به ازای روزهای مختلف عادی ،تعطیل رسمی و تعطیل آخر هفته استراتژی های متفاوتی قابل تعریف است. درصورت دسته بندی دستگاه های خودپرداز بر مبنای میانه برداشت نقدی روزانه به سه دسته مساوی و تعیین استراتژی بهینه به ازای هر دستگاه ،به ازای هردسته از خودپردازها ، استراتژی متفاوتی به دست آمده که تفاوت قابل توجهی بین این استراتژی ها به اقتضای هردسته ملاحظه گردید البته متوسط موجودی نقدی راکد یا بلا استفاده نسبت به بهینه سازی به ازای هردستگاه بیشتر بوده ولی قابلیت اجرا و نظارت بهتری را به لحاظ وحدت رویه در هردسته از خودپردازها در پی دارد.مطالب دیگر:
📝پاورپوینت نازل، لوله دال و قوس قطاعی📝پاورپوینت سیستم انبار📝پاورپوینت آنابولیک📝پاورپوینت خلاصه کتاب اصول آموزش هند بال 2 تالیف محمد پورکیانی📝پاورپوینت نورپردازی در پارک ها و میادین📝پاورپوینت ماه محرم، عاشورا و فرهنگ عزاداری📝پاورپوینت اصول یونسکو📝پاورپوینت اصول علم و سیاست📝پاورپوینت بيولوژي و اكولوژي كژدم ها و پيشگيري از گزش آن ها📝پاورپوینت رسالت سازمان📝پاورپوینت طرح آموزشی درس تغییرات مواد آشنایی فراگیران با تغیيرات فیزیکی و شیمیایی مواد📝فایل جامع استانداردهاي حسابداري ايران📝جزوه تاریخ ادبیات و سبک شناسی رشته زبان و ادبیات فارسی📝جزوه مجموعه تست زبان و ادبیات فارسی📝جزوه متون نظم مجموعه زبان و ادبیات فارسی (بخش اول)📝جزوه متون نظم مجموعه زبان و ادبیات فارسی (بخش دوم)📝جزوه بدیع مجموعه زبان و ادبیات فارسی📝جزوه فنون ادبی رشته زبان و ادبیات فارسی📝جزوه زبان تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی📝جزوه نثر فارسی رشته زبان و ادبیات فارسی📝جزوه نثر عربی رشته زبان و ادبیات فارسی📝جزوه صرف و نحو عربی رشته زبان و ادبیات فارسی📝جزوه عروض و قافیه رشته زبان و ادبیات فارسی📝پاورپوینت پالايش عکس📝جزوه معانی بیان و بلاغت رشته زبان و ادبیات فارسی