لینک دانلود(عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی و بررسی سیاست های جمعیتی در ایران)

عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی و بررسی سیاست های جمعیتی در ایران|لینک دانلود|اُ اِچ|42042043|جمعیت,نیروی كار,رشد جمعیت,شاخص‌های جمعیتی,سیاست‌های جمعیتی,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی,بررسی سیاست های جمعیتی در ایران,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه
در حال حاظر شما فایل با عنوان عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی و بررسی سیاست های جمعیتی در ایران را دنبال می کنید .

عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی از قبیل باروری و موالید و مرگ و میر را مورد بررسی قرار داده‌ایم سپس شاخص‌های جمعیتی در ایران و جهان همانند شاخص‌های زاد و ولد، شاخص‌های مرگ و میر، شاخص‌های ازدواج و طلاق و هرم سنی جمعیت ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است


مشخصات فایل
تعداد صفحات63حجم0/695 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی چکیدهسیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد نظر قرار دارد. کشورهای توسعه یافته سیاست‌های کاهش جمعیت را در سال‌های اخیر به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته پیشنهاد می‌دهند. این درحالی است که خود این کشورها سیاست‌های کاهش جمعیت را در گذشته انجام داده و در حال حاضر دچار مشکلات فراوانی از لحاظ جمعیتی شده‌اند. در این پایان نامه سؤال اصلی این است که آیا سیاست‌های کاهش جمعیت به نفع کشور ایران از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود یا خیر. بدین منظور از روش تحلیل داده‌ها و توصیف آنها استفاده شده است تا سوال مورد نظر تحقیق را مورد ارزیابی قراردهیم. بدین منظور ابتدا وضعیت موجود کشور از لحاظ جمعیتی را مطرح نموده ایم و سپس عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی از قبیل باروری و موالید و مرگ و میر را مورد بررسی قرار داده‌ایم. سپس شاخص‌های جمعیتی در ایران و جهان همانند شاخص‌های زاد و ولد، شاخص‌های مرگ و میر، شاخص‌های ازدواج و طلاق و هرم سنی جمعیت ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس سیر رشد و سیاست‌های كنترل جمعیت در ایران و جهان ارائه شده و در ادامه آن برخی از شاخص‌های آماری جمعیتی در ایران علاوه بر شاخص‌های قبلی ارائه شده است. در صورتی که کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نرخ نزولی رشد جمعیت خود را کنترل ننمایند، در چند سال آینده به مشکل بزرگ پیری جمعیت و کاهش خطرناک جمعیت روبرو خواهند شد كه هزینه زیادی را برای اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت. البته افزایش جمعیت به تنهایی مشكلات زیادی از قبیل فقر و عدم تحقق عدالت اجتماعی را در صورت عدم تطابق رشد جمعیت و رشد اقتصادی به دنبال خواهد داشت. لذا رشد اقتصادی و افزایش جمعیت دو بال یك پرنده و لازم و ملزوم یكدیگر هستد. کلمات کلیدی:جمعیتنیروی كاررشد جمعیتشاخص‌های جمعیتیسیاست‌های جمعیتی مقدمه در حال حاضر متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در كشورهای در حال توسعه حدود 1/2 درصد است در حالیكه نرخ رشد سالانه جمعیت در اكثر كشورهای توسعه یافته در حدود 6/0 درصد است. در چند سال گذشته سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان کاهش یافته است. البته در ظاهر به نظر می‌رسد کشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه جمعیتشان را بگیرند، اما حقیقت این است که کشورهای توسعه یافته این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند که با پایین آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت، نرخ زاد و ولد آنچنان پایین آمده است که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آنها خواهد شد. لذا در این کشورها به تازگی مشوق‌های زیادی برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان اتخاذ کرده‌اند. سوال اصلی این پایان نامه این است که آیا سیاست‌های کاهش جمعیت به نفع کشور است یا خیر؟ مسأله دیگر افزایش جمعیت جوان کشورهای اسلامی، مسأله عمده‌ای است که از سوی قدرت‌های استعماری به عنوان یک خطر تلقی شده است. افزایش جمعیت مسلمانان در درون کشورهای غربی نیز نگرانی دیگر قدرت‌های بزرگ است. رشد منفی جمعیت نژاد اروپایی و زاد و ولد زیاد مسلمانان، می‌تواند در بسیاری از مناسبات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى کشورهای مزبور اثر بگذارد.در سال‌های گذشته تمامی مطالعات جمعیتی منحصر به سیاست‌های کاهش جمعیت و حمایت از آن‌ها بود اما در چند سال اخیر برخی از متخصصان و صاحبان نظر با توجه به پیامدهای سیاست‌های کاهش جمعیت در کشورهای توسعه یافته، به این نتیجه رسیده‌اند که این سیاست‌ها در کشور ما نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. لذا پیشینه تحقیقاتی شبیه به این نوشته در داخل کشور به دو یا سه سال اخیر می‌رسد. اما در کشورهای پیشرفته تحقیقات مشابهی انجام شده است. در پایان به این بحث مهم پرداخته‌ایم كه آیا کنترل جمعیت در راستای منافع ملی است یا خیر؟ در این قسمت پس از بررسی ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی كاهش نرخ رشد جمعیت، به این نتیجه رسیده‌ایم كه رشد جمعیت مایه حیات و توسعه در یك كشور است و كشورهایی كه سیاست‌های شدید كنترل جمعیت را تجربه كرده‌اند دچار مشكلاتی همچون پیری جمعیت و مهاجر پذیری بیش از حد برای تامین نیروی كار شده‌اند. این كشورها در حال حاضر سیاست‌های ازدیاد جمعیت را پیش رو گرفته‌اند و از طرق مختلف مردم را به ازدیاد نسل تشویق می‌كنند اما مشكل آنها پیری جمعیت و بوجود آمدن عادات اجتماعی در جهت كوچك نگه داشتن خانواده است كه سد بزرگی در مقابل افزایش نرخ رشد جمعیت در این كشورهاست. فهرست مطالبشاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران 1چکیده 3کلمات کلیدی 4مقدمه 41- وضعیت موجود جمعیتی در ایران و جهان 6وضعیت جمعیت ایران و نرخ رشد جمعیت 6میزان رشد طبیعی جمعیت: Natural Growth Rate)) 7وضعیت جمعیت جهان ونرخ رشد جمعیت 9٢- عوامل مؤثر بر جمعیت و شاخص‌های جمعیتی 142-1- شاخص‌های جمعیتی 14٢-١-١- شاخص‌های زاد و ولد 15٢-١-٢- شاخص‌های مرگ و میر 16٢-١-٣- شاخص‌های ازدواج و طلاق 19٢-١-4- هرم سنی جمعیت ایران و جهان 202-2- عوامل مؤثر بر جمعیت و حرکات جمعیتی 252-2-١- مهمترین عوامل موثر بر جمعیت 254- سیاست‌های کنترل جمعیت 334-1- عوامل موثر بر سیاست‌های کنترل جمعیت 33آثار و پیامدهای کاهش جمعیت 39ضرورت توجه به رویکرد دینی درباره کنترل جمعیت 444-2- سیاست‌های جمعیتی 46انواع سیاستهای جمعیتی 46سیاست‌های جمعیت ایران 47تأثیر سیاست‌های تنظیم خانواده در ایران بر روی رشد جمعیت 546- بسته‌های پیشنهادی سیاست جمعیتی از سوی سازمان‌های بین‌المللی، آیا کنترل جمعیت در راستای منافع ملی است یا خیر؟ 547- نتیجه گیری 59منابع 61
"

مطالب دیگر:
📗مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی صنایع📗جزوه آموزشی انتقال مومنتوم📗جزوه آموزشی رئولوژي رشته پلیمر📗جزوه آموزشی انتقال جرم📗جزوه آموزشی انتقال حرارت📗جزوه آموزشی شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون📗جزوه آموزشی کامپوزیت📗تحقیق روان شناسی کودکان استثنایی📗جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی📗پاورپوینت رفرنس دهی📗پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام📗جزوه درس مدیریت و کنترل پروژه📗پاورپوینت و تحقیق مدیریت پروژه طراحی و اجرای تأسیسات تهویه مطبوع یک ساختمان📗پاورپوینت ارائه خرید ناگهانی📗پاورپوینت شخصیت برند و مفهوم خرید📗پاورپوینت رابطه بین انگیزه کلمات مصطلح الکترونیکی و ویژگی های پیام: دیدگاه فرستنده📗پاورپوینت سازگاری فرد و سازمان📗پاورپوینت تعارض سازمانی📗پاورپوینت تحقیق بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی ویروسی در گردشگری پزشکی📗پاورپوینت مدل زنجیره های مارکوف (Markov)📗پاورپوینت حل عددی معادله انتقال و گستردگی📗پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی📗پاورپوینت شبیه سازی عددی زبری‌ پیوسته در حوضچه‌ های آرامش و مقایسه آن با حوضچه‌ های استاندارد📗جزوه مدیریت بازاریابی دکتر اخلاصی دانشگاه شریف📗جزوه مدیریت مالی دکتر مسعود طالبیان دانشگاه شریف