لینک دانلود(بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری)

بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری|لینک دانلود|اُ اِچ|42041732|زندان,بومی سازی,جایگزین ها,سیاست جنایی,جمعیت کیفری,زندان زدایی,تورم ,دانلود پایان نامه رشته حقوق,بومی سازی جایگزین ها,راهکارهای کاهش جمعیت کیفری,خرید پایان نامه رشته حقوق
در حال حاظر شما فایل با عنوان بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری را دنبال می کنید .

پایان نامه حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد


مشخصات فایل
تعداد صفحات42حجم0/59 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه رشته حقوق چکیدهناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است. پایان نامه حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولا"؛ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیا"؛سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد.ثالثا"؛بومی سازی راهکار های کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.رابعا"؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. خامسا"؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود. کلید واژه ها: زندانبومی سازیجایگزین هاسیاست جناییجمعیت کیفریزندان زداییتورم درآمدشکست تدابیر و برنامه های اصلاحی و بازدارنده زندان، اصل ضرورت و سودمندی همگانی کیفر را که خاستگاهی در اندیشه های روشنگرانه "سزار بکاریای" ایتالیایی داشته است؛با تردید و تزلزل جدی مواجه ساخته است.تجربه ثابت نموده که اعمال بی حد و مرز این مجازات،حتی در یک نظام مترقی و مدعی کیفرشناسی فایده گرا ، نمی تواند نقشی انصراف آور و پیشگیرانه را ایفا نماید.لذا زندان که روزگاری تاسیس آن موجب مباهات حکمرانان و اندیشمندان علوم جنایی بوده است، به دلیل ضعف و ناکارآمدی در سیاست های جنایی و رواج فرهنگ کیفر محوری و جرم انگاری های افراطی، صرفا به ابزاری برای اعمال قدرت و حل مشکلات سطحی دولتها مبدل شده و بر عمق نابسامانی های موجود بسی افزوده است.چنین پدیده ای افزون بر ایجاد بحران تورم جمعیت کیفری، به جهت نقض حقوق و آزادی های فردی نیز، نقطه عزیمت بد نامی حقوق جزا گردیده است. واقعیت آنست که ارزیابی عملکرد زندان چندان مثبت نمی باشد؛ زیرا زندان یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد و صرفا بزهکار را برای مدتی از محیط اجتماعی دور ساخته و در عوض، پیامد های منفی اجتماعی، روانی و جسمانی بر فرد زندانی به جای می گذارد؛ چرا که، وضعیت های داخلی و خارجی زندان اجازه نمی دهد تا این نهاد وظیفه اصلاحی و تربیتی کیفرشناسانه اش را به نحوی مطلوب و سازنده، به معرض اجرا در آورد. اما، علیرغم انتقاداتی که به سیستم زندانبانی و شرایط نامناسب زندان ها وارد است، این کیفر همچنان به عنوان مرسوم ترین مجازات در سرتاسر دنیا به حساب می آید؛ به طوری که تجسم یک سیاست کیفری بدون زندان در ذهن، امری محال و ناممکن می نماید.بنابراین، با درک این مهم که شعار حذف کامل زندان، نمی تواند در شرایط فعلی واقعگرایانه باشد، تلاشهای انجام شده از سوی دولتها ، سازمان های بین المللی و نهاد های غیر دولتی مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود برای برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر و کارآتر بوده است که از یکسو، به انسانی تر کردن شرایط زندانها بیانجامد و از سویی دیگر، بر اهمیت نقش اصلاحی و ارعابی مجازات حبس بیفزاید.انتقاد های فوق، زمینه تحول و دگرگونی واکنش های اجتماعی علیه جرم و ضرورت طرح اندیشه های جایگزین حبس یا مجازاتهای بینابین را با هدف تحدید مداخله های کیفری و در جهت ارایه الگوی جنایی مناسب مهیا ساخته است. فهرست مطالببومی سازی جایگزین ها و راهکار های کاهش جمعیت کیفری 1چکیده 1کلید واژه ها: 2درآمد 21 – مفهوم جمعیت كیفری 52 – گونه شناسی جمعیت كیفری زندان 53 – آسیب شناسی و علل افزایش جمعیت كیفری 73 – 1 - افزایش جمعیت كیفری ناشی از بزهكاری 73 – 2 - ضعف در سیاست جنایی تقنینی 91-2-3-جرم انگاری های افراطی 102-2-3-ابهام و نارسایی در قوانین دادرسی 113-2-3- نادیده انگاری ضرورت ها و مصالح اجتماعی 134-2-3- بی توجهی به اصل فردی کردن مجازاتها 145-2-3-تعدد مراجع قانونگذاری همعرض 153- 3 – ضعف در سیاست جنایی قضایی 163 – 4 – ضعف در مکانیسم های اجرایی 194 – بومی سازی جایگزین ها؛محوری ترین خصیصه سیاست کاهش جمعیت کیفر ی 245- نتیجه گیری و راهکارها 315 -1 – راهکارهای عمومی کاهش جمعیت کیفری 31ب) پیشگیری اختصاصی 32ج) پیشگیری وضعی 32د) پیشگیری فرهنگی 33هـ ) پیشگیری کیفری 335 -2 – اصلاح ودگرگونی سیاست جنایی 335 -3 – زندان زدایی از طریق زندان 35منابع و مآخذ 38ب- منابع لاتین 40
"

مطالب دیگر:
اموزش زبان برنامه نویسی cکتاب فارسی پیش دانشگاهیاموزش فتوشاپ به صورت کاملپیشینه و مبانی نظری توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگریپیشینه و مبانی نظری توریسم درمانیپیشینه و مبانی نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهریپیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستاییپیشینه و مبانی نظری توسعه ژئوتوریسمپیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردیاموزش کسب وکار انلاین با 120 صفحهتحقیق با عنوان اقتصاد آموزشتحقیق با عنوان نیكى به پدر و مادرتحقیق ورزشی با عنوان احتیاجات اساسی در رژیم غذایی کاراته کارانتحقیق مدیریت تولید با عنوان احتیاجات روحی کارگرتحقیق حسابداری با عنوان اجاره اهرمیتحقیق با عنوان علل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیش گیری از آنتحقیق با عنوان تغذیه ورزشیتحقیق با عنوان علم ژنتیکتحقیق با عنوان انبساط غیرعادی آبتحقیق با عنوان انعطاف پذیریدانلود پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامهدانلود پاورپوینت علفهای هرزدانلود پاورپوینت کار گروهی و مهارتهای رهبری گروهدانلود پاورپوینت تحلیل معماری مسجد جامع ساوهدانلود پاورپوینت اصول ایمنی ساختمان