لینک دانلود(ترجمه کتاب امنیت و ارایه مقاله به زبان اصلی به همراه اسلاید)

ترجمه کتاب امنیت و ارایه مقاله به زبان اصلی به همراه اسلاید|لینک دانلود|اُ اِچ|41016278|Fast and Secure Routing Protocol in Manet, الگوریتم 1011رمزگشایی ELGamal,رمزگشایی,رمزنگاری,الگوریتم 109تولید کلید ELGamal,الگوریتم 1010رمزنگاری ELGamal, پیچیدگی عملیات بیتی رمزنگاری و رمزگشایی در سیستم رمز ELGamal چندجمله ای است
در حال حاظر شما فایل با عنوان ترجمه کتاب امنیت و ارایه مقاله به زبان اصلی به همراه اسلاید را دنبال می کنید .

کتاب امنیت و ارایه مقاله به زبان اصلی به همراه اسلاید

Fast and Secure Routing Protocol in Manet

INTRODUCTION

THE PROPERTIES OF ROUTING PROTOCOL IN MANET

ZBR (Zone Based routing Protocol) ØTCP (transmission control protocol)

Proposed Protocol Technique

FSR (Fast and Secure Routing) protocol

Traffic Validation Correctness

Conclusion

تولید کلید

باب گام های نشان داده شده در الگوریتم 10.9 را برای ایجاد کلید های عمومی و اختصاصی استفاده می کند.

الگوریتم 10.9.تولید کلید ELGamal

رمزنگاری

هر شخص می تواند یک پیام به باب با استفاده از کلید عمومی خود بفرستد. این فرآیند رمزنگاری در الگوریتم 10.10 نشان داده شده است. اگر الگوریتم نمایی سریع (فصل 9 را ببینید) استفاده شود، رمز نگاری در سیستم رمز ELGamal همچنین می تواند با پیچیدگی زمانی چند جمله ای انجام شود.

الگوریتم 10.10.رمزنگاری ELGamal

رمزگشایی

باب می تواند الگوریتم 10.11 را برای رمزگشایی متن رمزشده دریافت شده، استفاده کند.

الگوریتم 10.11.رمزگشایی ELGamal

پیچیدگی عملیات بیتی رمزنگاری و رمزگشایی در سیستم رمز ELGamal چندجمله ای است.


مطالب دیگر:
📖تحقیق در مورد مریخ 18ص 📖تحقیق در مورد مسوليت قراردادي 40 ص 📖تحقیق در مورد مشتق 19 ص 📖تحقیق در مورد مصالح جدید بیو سرامیک در ساختمان بدن 📖تحقیق در مورد معایب و محاسن ظروف تفلون12ص 📖تحقیق در مورد معرفی رشته مهنسی عمران 15 ص 📖تحقیق در مورد معرفي رشته رياضي 17 ص 📖تحقیق در مورد مفهوم سواد اطلاعاتی و باسواد اطلاعاتی در یک نگاه 📖تحقیق در مورد مغناطيس گرانشي 📖تحقیق در مورد مفهوم و تعاريف كارآفريني 📖تحقیق در مورد مقاله انسان مکلف1شهریور 📖تحقیق در مورد مقاومت سازه در مقابل آتش 19 ص 📖تحقیق در مورد مقام معلم 📖تحقیق در مورد مقايسه تطبيقی گروه های موسیقی از قاجار تاكنون 📖تحقیق در مورد مقدمه‌اي بر مديريت منابع انساني 22 ص 📖تحقیق در مورد مكانيزاسيون ماشينهاي كشاورزي 📖تحقیق در مورد مكتب بغداد 📖تحقیق در مورد ملل متحد و آرمان بشريت 18ص 📖تحقیق در مورد مناظره پروین اعتصامی 📖تحقیق در مورد ملي ـ مذهبي نيروي مبارز و مولد 47 ص 📖تحقیق در مورد منظومه شمسي 16 ص 📖تحقیق در مورد مهرورزی 28 ص 📖تحقیق در مورد مهندسی عمران 📖تحقیق در مورد مهندسي معكوس مغز Reverse Engineering the Brain 📖تحقیق در مورد مهندسی مخابرات