لینک دانلود(پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها)

پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها|لینک دانلود|اُ اِچ|41012434|پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی حركتی نوجوانان دختر 1913 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها
در حال حاظر شما فایل با عنوان پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها را دنبال می کنید .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه........................................ 2

بیان مسئله................................... 6

هدف تحقیق..................................... 8

اهمیت و ضرورت تحقیق............................ 10

فرضیه‌های تحقیق................................ 11

جامعه آماری.................................. 12

نمونه آماری................................... 12

ابزار پژوهش.................................. 12

تعریف اصطلاحات................................ 13

معلولیت...................................... 13

معلولیت جسمی- حركتی........................... 13

خلاقیت (تفكر خلاق)............................. 14

خودپذیری..................................... 14

خود.......................................... 15

خودپنداری.................................... 16

عنوان صفحه

روان‌نژندی (روان رنجوری)....................... 16

خودشكوفایی................................... 17

توانبخشی..................................... 17

فصل دومپیشینه تحقیق.................................. 19

بررسی تاریخی.................................. 21

تعریف خلاقیت.................................. 21

عوامل موثر بر خلاقیت.......................... 27

رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی................. 27

دیدگاه روانكاوی از خلاقیت..................... 29

دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت.................. 30

دیدگاه تورنس درباره خلاقیت.................... 31

خلاصه‌ای از تاریخچه نظریه‌های خود................ 32

مازلو و نظریه خود............................ 33

چگونگی شكل‌گیری خود............................ 34

خودپنداری.................................... 35

رشد خودپنداری در نوجوانی..................... 36

عنوان صفحه

خودواقعی و خود آرمانی........................ 37

خودشكوفایی و خلاقیت........................... 38

نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان........ 40

مروری بر دنیای معلولین........................ 41

معلول چیست؟.................................. 43

علل معلولیت‌ها................................ 45

انواع معلولیت................................ 45

جنبه‌های روانی معلولیت جسمی- حركتی............. 46

معلولیت جسمی- حركتی و خودپنداری............... 47

مشكلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی........... 48

تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حركتی.. 49

توان بخشی معلولین جسمی- حركتی................... 50

فصل سومموضوع تحقیق .................................. 53

جامعه آماری.................................. 53

گروه مقایسه.................................. 53

روش نمونه‌گیری.................................. 54

عنوان صفحه

روش تحقیق..................................... 54

ابزار تحقیق................................... 55

1- آزمون خلاقیت تورنس......................... 55

نمره‌گذاری پرسشنامه............................ 55

آزمون خودپذیری............................... 56

نمره‌گذاری آزمون خودپذیری...................... 56

روش آماری.................................... 57

نحوه اجرای آزمون.............................. 57

فصل چهارم

نقد و اعتبار فرضیه‌ها......................... 60

فرضیه شماره 1................................. 60

فرضیه شماره 2................................. 65

فرضیه شماره 3................................. 70

فصل پنجم

خلاصه فصول قبل................................ 76

تفسیر و نتیجه‌گیری.............................. 78

پیشنهادات.................................... 81

عنوان صفحه

محدودیت‌ها..................................... 83

ضمائم........................................ 84

منابع مورد مطالعه............................ 85

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-4: مقایسه میانگین خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول......................... 60

جدول 2-4: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و خلاقیت نوجوانان دخترغیرمعلول.................... 62

جدول 2-4: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و خلاقیت نوجوانان دختر غیرمعلول................... 63

جدول 3-4: مقایسه میانگین خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و غیر معلول........................ 65

جدول 4-4: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول...... 67

ادامه جدول 4-4: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول+. 68

جدول 5-4: مقایسه همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوان معلول با خود پذیری كمتر آنها...................................... 70

جدول 6-4: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری كمتر آنها............................. 72

ادامه جدول 6-4: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری كمتر آنها.................... 73


مطالب دیگر:
📌پاورپوینت IDS یا سیستم تشخیص ورود📌پاورپوینت مبانی شبکه های کامپیوتری📌پاورپوینت معماری های امن سیستم عامل📌پاورپوینت آشنایی با امن سازی شبکه های سازمانی📌پاورپوینت شبکه های کامپیوتری📌دانلود پاورپوینت مهندسی نرم افزار عامل گرا📌پاورپوینت قوانین و مقررات ورود به معادن📌پاورپوینت مدیریت بر قلب ها📌پاورپوینت مدیریت تطبیقی رشته مدیریت دولتی📌دانلود پاورپوینت عملکرد مرکز شیلات ایران📌دانلود پاورپوینت عملکرد واحد HIS📌پاورپوینت درس مبانی جامعه شناسی رشته های اقتصاد حسابداری روانشناسی و علوم تربيتي📌پاورپوينت تعريف دقيقي از مرکز داده📌پاورپوینت مقایسه آموزش علوم کامپیوتر در دانشگاه ایلینوی و صنعتی شریف📌دانلود پاورپوینت جزوه کتاب اقتصاد کلان📌پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری حسابداری شرودر📌پاورپوینت تعریف استانداردهای حسابداری📌پاورپوینت اجرای حسابداری تعهدی📌پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت📌پاورپوینت حسابداری شرکت ها📌پاورپوینت مسائل جاری در حسابداری📌پاورپوینت سیستم‌های خرید و انبارداری📌دانلود پاورپوینت معماری مرمت و تحلیل فرهنگسرای بهشت مشهد📌دانلود پاورپوینت سنتز جواهرات📌دانلود پاورپوینت توسعه و رشد سیستم عصبی