لینک دانلود(اسلاید سیستم های خبره)

اسلاید سیستم های خبره|لینک دانلود|اُ اِچ|41007166|هوش مصنوعی,,سیستم های خبره,,اجزای سیستم های خبره,,ویژگی های سیستم های خبره,,انواع مسائل قابل حل با سیستم های خبره,,مزایای سیستم های خبره,,کاربرد سیستم های خبره در قلمرو امور مالی,,کاربرد سیستم های خبره در قلمرو حسابداری,,مشکلات و محدودیت های سیستم های خبره
در حال حاظر شما فایل با عنوان اسلاید سیستم های خبره را دنبال می کنید .

سیستم های خبره

Expert Systems

مقدمه

هوش مصنوعی

سیستم های خبره

اجزای سیستم های خبره

ویژگی های سیستم های خبره

انواع مسائل قابل حل با سیستم های خبره

مزایای سیستم های خبره

کاربرد سیستم های خبره در قلمرو امور مالی

کاربرد سیستم های خبره در قلمرو حسابداری

مشکلات و محدودیت های سیستم های خبره

مقدمه

امروزه توسعه و رشد سریع فناوری اطلاعات تمام جنبه های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و شاید بتوان گفت انقلابی بزرگ در زندگی بشر ایجاد شده است. علوم دیگری از جمله علوم انسانی و به طور مشخص تر حسابداری و علوم مالی نیز از تأثیرات این توسعه بی نصیب نمانده اند.

در سال های اخیر،تلفیق علم حسابداری و نوآوری های عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شده تا با استفاده از ابزارها و روش های نوین شاهد سرعت و دقت روزافزون درسیستم های مالی باشیم.

یکی ازاین نوآوری ها، استقرار سیستم خبره درقلمرو مالی و حسابداری است که هزینه های عملیاتی را کاهش داده و ارائه خدمات مالی را بسیار سودآور کرده است.


مطالب دیگر:
📗فایل اکسل داده های شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95📗فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95📗جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران📗فایل اکسل داده های شاخص بازار دوم شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95📗دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94📗دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95📗اذن و آثار حقوقی آن📗دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95📗سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)📗فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95📗حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی📗مطالعه تطبیقى ارث زن📗فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95📗قانون برگزاری مناقصات📗فایل اکسل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95📗فایل اکسل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95📗جرایم مطبوعاتی📗جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای📗بررسی موضوع جرم📗روابط موجر و مستأجر📗بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل📗جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)📗جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماع📗چک و سفته📗حق شفعه در حقوق مدنی ایران