لینک دانلود(پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید همراه با تصاویر و نمودار ‬‎)

پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید همراه با تصاویر و نمودار ‬‎|لینک دانلود|اُ اِچ|40276614|پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید,تعریف زمین لرزه Earthquake,تعریف لرزه‌شناسی Seismology,تعریف لرزه‌نگار Seismograph,تعریف لرزه‌نگاشت Seismogram,تعریف كانون زمین لرزه Hypocenter
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید همراه با تصاویر و نمودار ‬‎ را دنبال می کنید .

در این پروژهپاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین لرزهEarthquake در 134 اسلاید همراه با شکل و تصاویر و نمودار به طور کامل و جامعطبق موارد زیر ارایه شده است:

1- تعریفزمین لرزه (Earthquake):

2- تعریفلرزه‌شناسی(Seismology):

3- تعریف لرزه‌نگار (Seismograph):

4- تعریف لرزه‌نگاشت(Seismogram):

5- تعریفكانون زمین لرزه (Hypocenter):

6- تقسیم بندی زلزله بر اساس عمق:

7-زلزله های کم عمق:

8-زلزله های با عمق متوسّط:

9-زلزله های عمیق:

10-مركز سطحی (Epicenter):

11-پیش لرزه (foreshock):

12-پس لرزه(aftershock) :

13-مكانیسم شكل‌گیری زمین لرزه :

14-امواج لرزه ای :

15-امواج

16- داخلی (Body waves):

17- امواج سطحی(Surface waves) :

18- استفاده ازامواج زمین لرزه به عنوان ابزاری برای شناخت درون زمین :

19-امواج P یا طولی(Primary waves) :

20-امواج S یا عرضی(Secondary waves) :

21-امواج سطحی (Surface waves) :

22- انواعامواج سطحی :

23-امواج ریلی(Rayleigh wave) :

24-امواج لاو(Love wave) :

25- تصویر نحوه انتشار و ارتعاش امواج لرزه ای :

26- سرعت امواج زمین‌لرزه :

27-روش تعیین محلّ زمین‌لرزه :

28-نمودار مسافت-زمان برای تعیین فاصله مرکز سطحی زمین لرزه :

29- پلانمرکز سطحی زمین لرزه که با استفاده از فاصله به دست آمده از سه ایستگاه لرزه شناسی :

30-شدّت و بزرگی زمین‌لرزه :

31-مقیاسی تحت عنوان «بزرگی زمین‌لرزه» Magnitude :

32-روش تعیین شدّت زلزله :

33-منحنی های هم لرزه :

34-مقیاس اصلاح شده ریشتر :

35-تعریف بزرگی زلزله :

36-مقیاس ریشتر لگاریتمی :

37-رابطه بین بزرگی و میزان انرژی آزاد شده در كانون زمین لرزه :

38-انواع زمین لرزه از نظر منشأ :

39-زمین لرزه های تکتونیکی (Tectonic Earthquakes):

40- زلزله های درون صفحه ای (intraplate) :

41-زمین لرزه های آتشفشانی(Volcanic Earthquakes):

42-زمین لرزه های فروریزشی(Collapse Earthquakes):

43-زمین لرزه های ناشی از انفجار(Earthquakes Explosions):

44- زمین لرزه های القایی(Induced Earthquakes):

45- مهمترین مناطق لرزه خیز زمین :

46- نقشه گسترش جهانی زمین لرزه ها در مدّت 9 سال :

47-گسل و زلزله :

48-گسل های فعّال:

49-گسل های غیر فعّال:

50-مهمترین عوامل مؤثر بر میزان خطرات ناشی از زمین لرزه :

51-ویژگی های زلزله - شدّت، بزرگی، مدّت و عمق کانون زلزله :

52-شرایط زمین شناسی منطقه :

53-وضعیّت ساختمان های منطقه :

54-جمعیّت، تراکم ساختمان ها و زمان وقوع زلزله :

55-آثار سطحی زلزله :

56-لرزه خیزی ایران :

57-نقشه گسل های ایران :

58-لرزه خیزی تهران :

59-گسل های اصلی تهران :

60- خطرات زلزله تهران :

61- ایمنی در برابر زلزله :

62- اقدامات ضروری برای تهران :

63-پیش بینی زمین لرزه :


مطالب دیگر:
پاورپوینت تأثیر آب و گیاه بر معماریتحقیق بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشیتحقیق بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و متاهل بیمارستان و مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفسپاورپوینت بررسی باغ سازی غربی (به سبک انگلیسی)پاورپوینت پایداری در معماریمجموعه نقشه ها و مدارات برق صنعتیطرح درس روزانه تك آموزشي شناگزارش کارآموزی ساختمانپاورپوینت بانک ها و نقش آن در بازار پول و سرمایهتحقیق لینوکس و نرم افزارهای معادل آنتحقیق کنترلرهاتحقیق توانمندسازی سیستم های آموزش دانشکده های معماریگزارش مطالعاتی شهر اهوازپاورپوینت خانه در معماری اسلامیتحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهیتحقیق فلسفه سازندگی معماریتحقیق بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان شركت الكتريك خودرو شرقجزوه آموزش پرسپکتیوتحقیق بررسي نقش رسانه‌ هاي جمعي (با تأکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکانتحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابیتحقیق بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحاناتتحقیق معماری حمام هاپاورپوینت طرح معماری بیمارستانتحقیق بررسي ويژگي هاي شهر نيشابورتحقیق برنامه ریزی