لینک دانلود(مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی)

مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی|لینک دانلود|اُ اِچ|40216142|مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی
در حال حاظر شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی را دنبال می کنید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-بخش اول: رسانه های جمعی...........................................11

2-1-1-انواع ارتباط......................................................................11

2-1-2-رسانه های گروهی.......................................................13

2-1-3-پیدایش رسانه ها.............................................................14

2-1-3-1-رسانه های چاپی.....................................................14

2-1-3-2-رسانه های الکترونیکی (رادیو و تلویزیون)........................17

2-1-3-3-رسانه های جدید الکترونیک (رسانه های تله ماتیک)...........18

2-1-4- شکل گیری فرهنگ رسانه ای............................................19

2-1-5- نظریه های رسانه......................................................20

2-1-5-1-نظریه جامعه توده وار.................................................20

2-1-5-2-نظریه مارکسیسم (کلاسیک).........................................21

2-1-5-3-نظریه اقتصاد سیاسی رسانه.........................................22

2-1-5-4-نظریه مکتب فرانکفورت.....................................................23

2-1-5-5-نظریه کارکردگرایی ساختاری....................................24

2-1-6-کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی..........................25

2-2-بخش دوم: سرمایه اجتماعی..............................................27

2-2-1-تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی......................................27

2-2-2-ماهیت سرمایه اجتماعی...............................................29

2-2-3-طبقه ­بندی سرمایۀ اجتماعی..............................................31

2-2-4-انواع سرمایه اجتماعی.......................................................33

2-2-5-نظریه های سرمایه اجتماعی...............................................36

2-2-5-1-جمیز کلمن...........................................................36

2-2-5-2-فرانسیس فوکومایا.................................................38

2-2-5-3-پیر بوردیو..........................................................40

2-2-6-سرمایه اجتماعی در خانواده..........................................44

2-2-6-1- سرمایه اجتماعی درون خانواده..................................46

2-2-6-2-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده....................................47

2-3- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق.........................................49

2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق....................................56

2-4-1- پژوهش ­های انجام شده در داخل کشور....................56

2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور........................60

2-4-3- جمع ­بندی تحقیقات انجام شده.................................63


مطالب دیگر:
🔍پکیج شبیه سازی طراحی کنترل کننده کوادروتور QUADROTOR بر اساس ترکیب دو مقاله سال 2016 در متلب🔍پاورپوینت مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری🔍پاورپوینت حسابداری شركت های تضامنی در اصول حسابداری (تشكيل، تقسيم سود، انحلال)🔍پکیج شبیه سازی پروتکل مسیریابی کیفیت خدمات در شبکه های Ad hoc ادهاک Manet با ns2🔍پاورپوینت سود هر سهم و عملیات تقسيم سود در شرکت سهامی🔍مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری مبتنی بر دانش: نقش نادیده گرفته شده و🔍پاورپوینت انواع استراتژی و استراتژی در عمل🔍پاورپوینت منظومه شمسی🔍تحقیق افت تحصیلی در دانش آموزان🔍پاورپوینت حسابداری مواد و گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار در حسابداری صنعتی🔍پاورپوینت هزینه یابی سفارشات و هزینه یابی مرحله ای در نظام دائمی بهای تمام شده🔍پاورپوینت روش جستجوی دودویی🔍پاورپوینت حساب های کاربری در ویندوز🔍پاورپوینت بررسی خط مشی گذاری عمومی و دولتی🔍پاورپوینت توییتر🔍پاورپوینت مقایسه دنیای واقعی با دنیای مجازی🔍پاورپوینت دوربین نقشه برداری توتال استیشن🔍پاورپوینت سیستم هزینه یابی مرحله ای کار در جریان ساخت و هزینه یابی استاندارد🔍تحقیق تأثیر حافظ بر ادبیات ایران و جهان🔍پاورپوینت نعل درگاه🔍تحقیق افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام (رشته مدیریت مالی)🔍پاورپوینت ساختارگرایان در مدیریت و تئوری های مدیریت پیشرفته🔍تحقیق سرقت تعزیری (درس کار تحقیقی2 رشته حقوق)🔍پاورپوینت الگوریتم RankBrain و تأثیر تجربه کاربری بر سئو🔍پاورپوینت دیدگاه های کلاسیک در جامعه شناسی