لینک دانلود(مبانی نظری و پیشینه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری سازمانی کارکنان)

مبانی نظری و پیشینه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری سازمانی کارکنان|لینک دانلود|اُ اِچ|40205363|مبانی نظری و پیشینه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری سازمانی کارکنان
در حال حاظر شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری سازمانی کارکنان را دنبال می کنید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. 12

1-2- مبانی نظری موضوع پژوهش.... 13

1-1-2- بهره ­وری سازمانی.. 13

1-1-1-2- تعاریف... 13

2-1-1-2- تاریخچه بهره وری.. 15

3-1-1-2- اهمیت بهره وری.. 15

4-1-1-2- هفت «C» بهره وری.. 16

5-1-1-2- عوامل مؤثر بر بهره وری.. 17

1-5-1-1-2- عوامل خارجی.. 17

2-5-1-1-2- عوامل داخلی.. 17

6-1-1-2- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی.. 18

7-1-1-2- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری.. 20

8-1-1-2- شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها 22

2-1-2- خلاقیت سازمانی.. 24

1-2-1-2- تعاریف... 24

2-2-1-2- ویژگی­های خلاقیت... 28

3-2-1-2- تفاوت خلاقیت و نوآوری تغییر. 29

4-2-1-2- ویژگی­های شخصیت خلاق.. 30

5-2-1-2- نقش خلاقیت در بهره ­وری سازمان و توسعه نیروی انسانی.. 33

6-2-1-2- انگیزش و خلاقیت و بهبود عملکرد. 34

7-2-1-2- آموزش عمومی خلاقیت سازمانی 35

8-2-1-2- شرایط ایجاد خلاقیت سازمانی.. 36

9-2-1-2- تکنیک­های خلاقیت 36

1-9-2-1-2- تکنیک چرا 36

2-9-2-1-2- تکنیک یورش فکری.. 37

3-9-2-1-2- تکنیک شش کلاه فکری 38

4-9-2-1-2- تکنیک گروه اسمی.. 39

5-9-2-1-2- تکنیک الگو برداری از طبیعت... 40

6-9-2-1-2- تکنیک دلفی.. 40

7-9-2-1-2- تکنیک TKG 40

3-1-2- ویژگی­های جمعیت­ شناختی.. 42

1-3-1-2- تعریف... 42

2-3-1-2- مهمترین ویژگی­های جمعیت­ شناختی.. 42

1-2-3-1-2- تجربه کاری.. 42

2-2-3-1-2-الگوی نقش.... 42

3-2-3-1-2-تحصیلات... 43

4-2-3-1-2- سن.. 43

5-2-3-1-2- نظام آموزشی.. 44

6-2-3-1-2-جایگاه اجتماعی.. 45

2-2- مبانی عملی موضوع پژوهش.... 45

1-2-2- پژوهش ­های انجام شده در داخل کشور 45

2-2-2- پژوهش ­های انجام شده در خارج از کشور 46


مطالب دیگر:
📎جهاني سازي و رابطه عملكرد دولتها📎جهاني شدن اقتصاد📎حداقل دستمزد و روشهاي تعيين آن📎دلايل كم كاري كاركنان در سازمانهاي مختلف📎رابطه ساختار سرمايه اي و كارايي يك شركت📎ساختار تشكيلاتي بيمه ( نظام خدمات بيمه اي در ايران)📎شاخص هاي بورس اوراق بهادار📎عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD📎مديريت در بازار جهاني و اقتصاد (استراتژيهايي براي اقتصاد پويا)📎مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران📎مسكن📎مفاهيم آمار و تخمين هاي بيزيني📎مفهوم نقطه سر به سر نقدي📎نقش بيمه در اقتصاد ايران📎نقش گردشگري در اقتصاد و توليد اشتغال📎و جه نقد سرمایه ودرآمد📎استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت PSS جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم📎شبيه سازي موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت📎آموزش هاي الكترونيكي و نقش استانداردها📎انواع موتورهاي الكتريكي و كاربرد آنها📎آئين نامه ايمني تاسيسات الكتريكي اتصال به زمين و اهداف آن📎بررسي و تحليل درايوهاي تراكشن جريان مستقيم و القايي📎تجارت الكترونيكي و مواع گسترش آن در ايران📎توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع📎شهر الكترونيك