لینک دانلود(دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 26 اسلاید)

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 26 اسلاید|لینک دانلود|اُ اِچ|40106828|دانلود تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 26 اسلاید,تحقیق تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 26 اسلاید,مقاله تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 26 اسلاید,تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 26 اسلاید
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 26 اسلاید را دنبال می کنید .

قسمتی از محتوی ورد

تعداد اسلاید : 26 صفحه

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی زهرا نعیمی تاجدار استاد محترم: جناب آقای منشی زاده انواع خط مشی های عمومی خط مشی های عمومی را به گونه های مختلفی طبقه بندی کرده اند که در هر یک از آنها وجه خاصی از خط مشی های عمومی اساس طبقه بندی واقع گردیده است.
در یکی از این تقسیم بندی ها بر اساس قوای سه گانه که هر کدام اختیار و قدرت وضع برخی از خط مشی های عمومی را در نظام کشوری دارا می باشند، به سه نوع خط مشی عمومی اشاره شده است.
خط مشی های عمومی الف ـ خط مشی های تقنینی ب ـ خط مشی های اجرایی ج ـ خط مشی های قضائی طبقه بندی دیگری را روالی مشابه سه نوع خط مشی عمومی یا سیاست را مطرح ساخته است.
الف) سیاست تشریحی: از امر و نهی ها و حقوق و تکالیفی که از مکتب و اعتقادات مشروع مردم سرچشمه می گیرد، و خطاب آنها به کل جامعه می باشد.
ب) سیاست تحلیلی: اصول مقرر سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا بدین ترتیب امر و نهی ها و حقوق و تکالیف و حدود هر یک کاملا روشن گردد.
ج) سیاست تدبیری و اجرایی: هدفهایی است که اداره کنندگان جامعه بر مبنای سیاست تشریعی و با استمداد از سیاست تحلیلی برای جهت بخشیدن به اوضاع کشور و مردم و رفع مشکلات و نابسامانیها به آن می اندیشند و برنامه ریزی و سازماندهی می کنند.
صاحبنظر دیگری خط مشی های عمومی را به دو گروه کلی خطی مشی های سیاسی و تقنینی و خط مشی های اداری و اجرایی تقسیم نموده است.
الف) خط مشی های سیاسی و تقنینی کلی اند و به وسیله مراجع قانونگذار تهیه و تدوین و تصویب می شوند.
این گروه از خط مشی های عمومی، انعکاس مستقیم ارزشها و سیاستهای اصلی حاکم بر جامعه می باشند و جنبه کلی دارند.
ب) خط مشی های اداری و اجرایی در راستای خط مشی های گروه اول شکل گرفته، جنبه های عملی و کاربردی آنها را بیان می کند.
این دسته از خط مشی های عمومی جنبه اداری و اجرایی دارد.
در طبقه بندی دیگری خط مشی های عمومی براساس پیچیدگی و سادگی آنها به سه دسته تقسیم شده اند.
الف) خط مشی های عمومی عادی که شامل خط مشی های عمومی تکراری و ساده در زمینه امور عادی جامعه می باشند.
ب) خط مشی های عمومی تاکتیکی که گسترده تر و پیچیده تر هستند و انشعابات چندی را در بردارند.
ج) خط مشی های عمومی اساسی که انشعابات بسیار دارند و دارای چشم انداز زمانی طولانی می بانشد و مسائل اصلی و اساسی جامعه را شامل می شوند.
خط مشی های عمومی در طبقه بندی دیگری به چهار گروه تقسیم شده اند.
الف) خط مشی های عمومی قانونی ـ سیاسی مانند انتخاب نمایندگان و سایر ابواب قانون اسیاسی.
ب) خط مشی های عمومی انضباطی و بازدارند مانند جلوگیری از تبلیغات نادرست.
ج) خط مشی های عمومی توزیعی که هدفشان توزیع مزیتی در جامعه است مانند پرداخت سوبسید به کشاورزان.
د) خط مشی های عمومی توزیع مجدد که هدفشان توزیع مجدد مزیتی در جامعه است مانند مالیات تصاعدی بردرآمد.
یکی دیگر از صاحب نظران علوم سیاسی از دیدگاه دیگری به تقسیم بندی خط مشی های عمومی پرداخته انها را در سه گروه خط مشی های فراگیر خط مشی های هادی و خط مشی های عمومی قرار داده است.
خط مشی های فراگیر یا ابر خط مشی نسبت به سایر خط مشی های عمومی جنبه ی کلیتر و فرا گیر


مطالب دیگر:
📃تحقیق در مورد آثار ترک نماز 5ص 📃تحقیق در مورد آداب سخن گفتن پيامبر اعظم 4 ص 📃تحقیق در مورد آزمایشات شیمی 📃تحقیق در مورد آزادی و آگاهی 📃تحقیق در مورد آزمايشات غيرمخرب 📃تحقیق در مورد آشنائي با چاپ 📃تحقیق در مورد آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان 📃تحقیق در مورد آشنائی با پروتکل های SLIP و PPP 📃تحقیق در مورد آشنايي با SCSI 00 📃تحقیق در مورد آشنايي با DHCP Server در محدوده خود فرمانروايي كنيد 📃تحقیق در مورد آشنايي با SCSI001 📃تحقیق در مورد آشنايي با پرورش ميگو 📃تحقیق در مورد آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری 📃تحقیق در مورد آغاز وپایان جهان در قرآن 8 ص 📃تحقیق در مورد آفرينش 📃تحقیق در مورد آلمان 📃تحقیق در مورد آموزش نرم آفزار visual nastran 📃تحقیق در مورد آنفلوانزای مرغی 📃تحقیق در مورد آهنگري 📃تحقیق در مورد آيا اعتقاد به شفاعت اشكال دارد 📃تحقیق در مورد آيين اسلام 📃تحقیق در مورد آيين راستين دوست يابي 📃تحقیق در مورد اآزادی بيان از ديدگاه اسلام 11 ص 📃تحقیق در مورد اتحاد ملي و انسجام اسلامي راهكارمقابله با توطئه دشمنان انقلاب اسلامي 📃تحقیق در مورد اثر آنتی اكسیدان های عسل 4ص