لینک دانلود(پاورپوینت زیر رده دیلنیده 103 اسلاید)

پاورپوینت زیر رده دیلنیده 103 اسلاید|لینک دانلود|اُ اِچ|40105825|پاورپوینت زیر رده دیلنیده
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت زیر رده دیلنیده 103 اسلاید را دنبال می کنید .

1- گیاهانی علفی یا چوبی هستند .

2- از نظر مورفولوژیک دارای ناهمگنی اند.

3- اعضاء این زیررده دارای برچه های متصل بهم اند ( به جز راسته دیلنیالس)

4- پرچم ها زیاد و دور از مرکز گل شکل گرفته اند.

5- دانه های گرده دو هسته اند.

6- تمکن جداری دارند ( به جز راسته پریمولالس)

7- دانه ها به ندرت دارای پریسپرم هستند.

8- ترکیب بتالانین در آنها دیده نمی شود.

9- ابتدائی ترین راسته این زیررده راسته دیلنیالس است که غالبا دارای برچه های جدا از هم است.مطالب دیگر:
📒دانلود پلان فرهنگسرا فرهنگسرای تی جیبائو📒دانلود پلان ها و پرستکیوهای مختلف 27 ص📒دانلود پی های باسكولی 15 ص📒دانلود چالشهای مسكن و تراكم ساختمانی 53 ص📒دانلود چالشهای مدریتی خاک 10 ص📒دانلود چیستی شناسی نظام شكل 11 ص📒دانلود چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله 13 ص📒دانلود چگونگی ساخت اهرام مصر 32 ص📒دانلود کاربرد خط و خوشنویسی در معماری 38 ص📒دانلود کاربردهای مواد سرامیک 29 ص📒دانلود کارگاه کاربردی اراضی - بررسی وشناخت شهر فریمان 75 ص📒دانلود کاشی کاری 55 ص📒دانلود کامپوزیت ها و کاربرد آنها 25 ص📒دانلود کامپیوتر ها با دیدگاههای سنتی فضا مقابله می کنند 21 ص📒دانلود کتاب دکوراسیون 87 ص📒دانلود کتابخانه کنگره آمریکا📒دانلود گرمایش از كف 15 ص📒دانلود گرمایش كفی 20 ص📒دانلود گرمایش از کف 77 ص📒دانلود گروه‌ سازهای‌ زهی‌ 36 ص📒دانلود گزارش كار آزمایشگاه - مکانیک خاک - تعیین حدود آتربرگ(LL PL) 4 ص📒دانلود گزارش كارآموزی 2 عمران 52 ص📒دانلود گنبد در معماری 19 ص📒دانلود گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه 43 ص📒کتاب اسما الحسنی