لینک دانلود(مطالعه كاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی)

مطالعه كاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی|لینک دانلود|اُ اِچ|40104928|مطالعه كاهش جمعیت در روستا خیرآباد,كاهش جمعیت ,جمعیت
در حال حاظر شما فایل با عنوان مطالعه كاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی را دنبال می کنید .

فهرست مطالب

مقدمه

طرح مسئله

فرضیه

جواب

داده ها

طبقه بندی داده ها

منابع اطلاعات جمعیتی

فنون مربوط به اخذ اطلاعات

اجرای پرسشنامه

تجزیه و تحلیل داده ها

نمایش كمی آماری

نمایش ترسیمی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

جغرافیا همچون دیگر رشته های مهم علمی، از دوره های متشنج پس از جنگ عبور كرده و از دهه 1960 به طور پیوسته در حال تغییرات روشهای تحقیق در این رشته و هم چننی ابزار و فنون تجزیه و تحلیل داده ها نیز در حال تغییر و تحول عظیمی بوده به طوری كه رایانه شخسی جایگزین قلم و مداد شده است.

جمعیت نیز یكی از بحث پرانگیزترین مفاهیم در دهه های اخیر میباشد حكه شاخه جدیدی را در جغرافیا به نام جغرافیای جمعیت به خود اختصاص داده و در اوایل نیمه دوم قرن بیستم جای خنود را در بین سایر رشته های جغرافیا باز نموده. مهمترین شخص كه در ارتقاء جغرافیای جمعیت كوشید گلن. تی . تروادنارئیس انجمن جغرافیدانان امریكا و استاد دانشگاه (WISCONSIN) بود.

بیشتر روستاهای ایران با معضل كاهش جمعیت روبرو میباشند و علل و عوامل كاهش جمعیت در روستاهای ایران باید با توجه به محیطی كه در آ‹ زندگی می كنند بررسی شود و این مهم بر عهده جغرافیای جمعیت میباشد.

در این مقاله با روش تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به بررسی كاهش جمعیت در روستای خیرآباد آشنا می شویم.

طرح مسأله

اولین گام در هر پژوهش طرح مسأله میباشد، اصول پژوهش با مسأله آغاز می شود كه در طرح مسأله هر پژوهشگر جغرافیایی موظف است به نكات زیر توجه فرماید.

1- انتخاب موضوع پژوهش

2- تعیین و تدوین مساله

3- توصیف و بیان مسأله

4- تعریف مفاهیم

جمعیت در اكثر شهرهای ایران به صورت ناهماهنگ توزیع شده است كه یكی از علل این ناهماهنگی مهاجرات افراد از روستاها و شهرهای كوچك میباشد. در دهه های اخیر شاه مهاجرت بسیاری از روستائیان به شهرها می باشم كه باعث كاهش جمعیت در روستاها شده است.

روستای خیرآباد نیز به سبب مشكلات عدیده ای من جمله كمبود آب و امكانات رفاهی، با این مشكل مواجه بوده است. گروههای مهاجرین را بیشتر جوانان تشكیل می دهند این امر را باید در جاذبه های شهری یافت كه بیشتر جوانان را فریفته خود كرده و بر دافعه های روستای افزاید و مهاجرات جوانان از روستا ها به شهرها را داص می زوند.


مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت درباره معادن روباز🔗پاورپوینت درباره معاونت درمان اداره اعتبار بخشی 🔗پاورپوینت درباره معلمی و چارچوب معلمی🔗پاورپوینت درباره مقاله نويسي علمي🔗پاورپوینت درباره مفاهيم اساسی انگیزش🔗پاورپوینت درباره مکمل های غذایی و دوپینگ🔗پاورپوینت درباره مقایسۀ شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان🔗پاورپوینت درباره نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی🔗پاورپوینت درباره مقیاس لیکرت Likert scales🔗پاورپوینت درباره مكانيزمهاي دفاعي🔗پاورپوینت درباره موزه داري🔗پاورپوینت درباره واکنش ها و معادلات شیمیایی🔗پاورپوینت درباره نقش مواد معدني در فعاليت هاي ورزشي🔗پاورپوینت درباره نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی🔗پاورپوینت درباره هفت عادت مردمان موثر🔗پاورپوینت درباره مينرالها🔗پاورپوینت درباره نور🔗پاورپوینت درباره مطالعات مورد – شاهدی (Case- Control study) 🔗پاورپوینت درباره اخلاق🔗پاورپوینت درباره اسرار موفقیت🔗پاورپوینت درباره اعتماد به نفس و ابراز وجود🔗پاورپوینت درباره اندازه حركت و كاربردهاي آن(مكانيك كوانتومي)🔗پاورپوینت درباره پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده🔗پاورپوینت درباره انتخاب ورزش مناسب🔗پاورپوینت درباره ارزشيابي صلاحيت باليني