لینک دانلود(بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج)

بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج|لینک دانلود|اُ اِچ|40104769|میزان افسردگی امدادگران مرد,میزان افسردگی,اختلالات افسردگی,تشخیص و سنجش افسردگی,روش های درمان افسردگی,روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده,چگونه كسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر,نشانه های هیجانی افسردگی,به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج را دنبال می کنید .

با سابقه فعالیت‌های امدادی آنها در سال‌های 83-82

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول............................................................................................ 1

مقدمه................................................................................................... 2

بیان مسئله.......................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت كار...................................................................... 5

فرضیه تحقیق..................................................................................... 5

تعریف نظری.................................................................................... 6

تعریف عملیاتی.................................................................................. 7

فصل دوم : سابقه پژوهش............................................................ 8

استرس و سندرم فرسودگی........................................................... 9

افسردگی.......................................................................................... 10

افسردگی زیست - شیمیایی......................................................... 12

افسردگی واكنشی........................................................................... 14

مدل سلیه از استرس..................................................................... 16

افسردگی.......................................................................................... 16

سرزنش خود................................................................................... 17

نومیدی............................................................................................. 18

ترحم به خود .................................................................................. 19

معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است............................... 20

نظریه روانكاوی.............................................................................. 21

نظریه های یادگیری...................................................................... 23

رویكرد شناختی.............................................................................. 24

تعریف............................................................................................... 24

افسردگی واكنشی ......................................................................... 26

افسردگی درون زاد........................................................................ 27

افسردگی روان زاد......................................................................... 28

تشخیص و سنجش افسردگی....................................................... 29

اختلال افسردگی عمده.................................................................... 30

اختلال افسرده خلقی....................................................................... 31

علایم افسردگی............................................................................... 33

چگونگی مقابله با افسردگی ......................................................... 34

روش های درمان افسردگی.......................................................... 35

روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده................. 36

روش دو ستونی............................................................................. 36

درمان كوتاه مدت.......................................................................... 38

مشاوره و روان درمانی گروهی.................................................. 39

چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند............ 39

چگونه كسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر............... 40

خسارت استرس............................................................................. 42

روند استرس................................................................................... 43

نشانه های هیجانی افسردگی....................................................... 44

به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم........................... 47

دیدگاههای نظری درباره افسردگی ............................................ 49

تعریف امدادگر................................................................................ 53

خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر................................................ 53

تعریف كمكهای اولیه و امداد ........................................................ 54

هدف ما از كمكهای اولیه................................................................ 54

تعریف عملیات نجات...................................................................... 55

تعریف دیگر امدادگر....................................................................... 55

تعریف كمك های اولیه................................................................... 55

بقیه ویژگی های یك امدادگر......................................................... 55

حفظ آرامش در ارائه كمكهای اولیه............................................. 56

وظایف امدادگر................................................................................ 58

نحوه مراقبت از خود...................................................................... 59

كنترل استرس................................................................................. 59

واكنش به استرسها........................................................................ 59

واكنش های دیررس....................................................................... 60

واكنش های شدید........................................................................... 61

مروری بر سابقه پیشینه تحقیق................................................... 62


فصل سوم: طرح پژوهش............................................................ 70

طرح پژوهش .................................................................................. 71

جامعه پژوهش................................................................................ 72

نمونه پژوهش.................................................................................. 72

روش نمونه گیری........................................................................... 73

ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات................................ 74

روش آماری.................................................................................... 75

فصل چهارم: آمار........................................................................... 76

مقدمه................................................................................................ 77

آمار توصیفی.................................................................................. 91

آمار استنباطی............................................................................... 93

فرض صفر...................................................................................... 93

فرض خلاف..................................................................................... 93


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری................................................ 94

بحث و نتیجه گیری......................................................................... 95

محدودیت های پژوهش ................................................................. 97

پیشنهادات........................................................................................ 98

منابع و مآخذ................................................................................ 99

پیوست.......................................................................................... 103

مقدمه

خلق یا mood مایة هیجانی یك وضعیت عاطفی پایدار است كه در طول طیفی بهنجار از غم تا شادی تجربه می‌شود. اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می‌شود كه در برخی موارد شدید با خصوصیت پسیكوتیك همراهند. اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می‌شوند. این علایم در برخی گروههای خاص از نظر جنس و سن و وضعیت روانی و اجتماعی افراد متفاوت می‌شود.

در این پژوهش افسردگی نه به عنوان یك بیماری ، بلكه به عنوان واكنش روانی در مقابل مسائل و مشكلاتی كه امدادگران با آنها گریبانگیر هستند مطرح است.

مقولة استرس - بیماری از جمله نخستین موضوعاتی است كه در پنجاه سال اخیر بطور تجربی مورد كاوش قرار گرفته است و همین امر باعث شده كه تحقیقات مكرر و فراوانی در مورد چگونگی مقابله با آن صورت گیرد. بنظر می‌رسد كه از آغاز این قرن همواره با تحولات چشمگیری كه در حوزه های مختلف مطالعات پزشكی رخ داده است و با كشف بسیاری از واسطه های نور و هورمونی استرس- بیماری ، دادو ستد و ویژگیهای روان شناختی و فیزیولوژیایی ، وضوح دو چندان یافته است. زیرا توصیفات اطباء و حكماء قدیم از سطح همبستگی استرس- بیماری فراتر نمی‌رفت .

دو مشخصة اصلی افسردگی، ناامیدی[1] و غمگینی است. شخص ركود وحشتناكی را احساس می‌كند و نمی‌تواند تصمیم بگیرد و یا فعالیتی را شروع كند یا به چیزی علاقه مند شود. شخص افسرده در احساس بی كفایتی و بی ارزشی غوطه ور می‌شود، گاه زیر گریه می‌زند و ممكن است به فكر خودكشی بیفتد تقریباً همه بیماران افسرده (97درصد) از كاهش انرژی كه منجر به بروز اشكال در تكمیل تكالیف، اختلال در كار تحصیلی و حرفه ای و كاهش انگیزه برای انجام طرح های تازه می‌گردد شكایت می‌كنند.

تقریباً 80 درصد این بیماران از اختلال خواب[2]، به خصوص زود بیدار شدن از خواب (یعنی بی خوابی آخر شب) و بیداری های مكرر شبانه، كه ضمن آن در مورد مسائل خود به نشخوار ذهنی می‌پردازند، رنج می‌برند، بعضی از بیماران دچار بی اشتهایی و كاهش وزن می‌گردند، معهذا بعضی نیز افزایش اشتها، افزایش وزن و پرخوابی دارند. (به نقل از هاشمیان، 1375)


بیان مسئله

آیا میزان افسردگی در امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند در پژوهش حاضر قصد بر این است كه گروههایی از امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند و گروه هایی كه كمتر از چهار سال سابقه دارند بررسی شود كه آیا افسردگی در امدادگرانی كه بیش از چهار سال سابقه دارند بیشتر از كسانی است كه كمتر از چهار سال سابقة فعالیت دارند و یا تفاوت معناداری بین میزان افسردگی دو گروه دیده نمی‌شود.

تاكنون تحقیق های متنوعی در داخل و خارج كشور در مورد افسردگی انجام گرفته‌است. در تحقیق‌حاضر قصد براین‌است‌كه‌پیرو تحقیق‌های‌پیشین‌در مورد میزان افسردگی امدادگران با سابقة آنها در فعالیت امدادی بررسی انجام شود.

البته با این كه تحقیق های فراوانی در مورد افسردگی انجام شده ولی تحقیقی در زمینة افسردگی امدادگران با سابقة فعالیت امدادی آنها انجام نشده است.

در نهایت سعی بر این است كه بررسی شود میزان افسردگی در امدادگرانی كه سابقة فعالیت آنها بیشتر است، بالاتر است یا اینكه تفاوت معناداری بین افسردگی دو گروه امدادگران مرد دیده نمی‌شود.


مطالب دیگر:
🔍پکیج اموزشی کارشنا سی مجموعه مهندسی برق pdf🔍کتاب نشانه های جادو و راهکارهای قرآنی برای باطل کردن سحر و طلسم🔍فرمول سفید کننده🔍فرمول شیشه پاک کن 1🔍فرمول شیشه پاک کن 2🔍فرمول شیشه پاک کن3🔍فرمول مایع ظرفشویی ارزان قیمت🔍تاريخچه صنعت آسانسور در ايران🔍تاریخچه فلزکاری🔍تحقيق براي روغنهاي مصرفي خودرو🔍یک روش ماژول برای پنهان سازی تصویر با استفاده از کلید های فرکتالی🔍مديريت و محافظت از شبكه هاي كامپيوتر🔍تحقیق علم رباتیک🔍دانلود کتاب 1984 به زبان اصلی🔍تحقیق بهداشت جسم انسان در قرآن🔍برنامه تحت اکسل طراحی اتصال مفصلی تیربه تیربا 4 پیچ🔍دانلود برنامه رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی (نسخه کامل)🔍دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی در ایران )🔍مترجم آدرسهاي شبكهِ ios ِ سيسكو🔍آموزش کاربردی فنون دفاع شخصی🔍کسب درامد با تلگرام🔍دانلود کتاب صوتی عقل سرخ🔍دانلود کتاب ملت عشق🔍دانلود کتاب ملت عشق به زبان اصلی🔍دانلود پروژه مکانیزه سازی سیستم انبار توسط Oracle