لینک دانلود(پایان نامه بررسی الگوریتم مسیریابی)

پایان نامه بررسی الگوریتم مسیریابی|لینک دانلود|اُ اِچ|39011738|دانلود پروژه بررسی الگوريتمهاي مسيريابي,الگوريتمهاي مسيريابي,پایان نامه درباره الگوریتم مسیریابی, الگوریتم مسیریابی,انواع الگوریتم مسیریابی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کامپیوتر,پایان نامه الگوریتم مسیریابی,پایان نامه مسیریابی,پایان ن
در حال حاظر شما فایل با عنوان پایان نامه بررسی الگوریتم مسیریابی را دنبال می کنید .

بخشی از مقدمه:
در هريك از سه قرن گذشته فناوري خاصي رونق داشته
باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه انقلاب صنعتي
بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو ري ،پردازش ، و
توزيع اطلاعات بودو در بين ساير پيشرفت ها ،شاهد نصب شبكه هاي جهاني تلفن،
اختراع راديو و تلويزيون ، توليد و رشد بي سايقه صنعت كامپيوتر و پرتاب
ماهواره هاي ارتباطي بوده ايم.
با پيشرفت فناوري اين موارد در حال
همگرايي است و تفاوت هايي بين جمع آوري، انتثال ذخيره و پردازش اطلاعات به
شدت در حال محو شدن است سازمان هايي با صدها شعبه در نقاط مختلف جغرافيايي
،ب فشردن كليد وضعيت فعلي را حتي در دورترين نقاط بررسي مي كنند. با افزايش
فدرت جمع آوري، پردازش و توزيع اطلاعات، تقاضاي پردازش اطلاعات پيچيده تر
نيز افزايش مي يابد.


فهرست مطالب:
مقدمه
الگوريتمهاي مسير يابي
اصل بهينگي
مسير يابي كوتاه ترين مسير
الگوريتم غرق كردن
مسير يابي بردار فاصله
مسئله بي نهايت گرايي
مسير يابي حالت پيوند
كسب اطلاعاتي راجع به همسايه‌ها
اندازه گيري هزينه خط
ساخت بسته‌هاي حالت پيوند
توزيع بسته‌هاي حالت پيوند.
محاسبه مسيرهاي جديد
مسيريابي سلسله مراتبي
مسيريابي پخشي
مسيريابي چند پخشي
مسيريابي براي ميزبانهاي سيار
مسيريابي در شبكه‌هاي موقتي
كشف مسير
نگهداري مسير
جست و جوي گره در شبكه‌هاي نظير به نظير
الگوريتم كنترل ازدحام
اصول كلي كنترل ازدحام
سياست‌هاي جلوگيري از ازدحام
كنترل ازدحام در زيرشبكه‌هاي مدار مجازي
كنترل ازدحام در زيرشبكه‌هاي داده گرام
بيت اخطار
بسته‌هاي چوك
بسته‌هاي چوك مسير به مسير
تخليه بار
تشخيص زودرس تصادفي
كنترل لرزش
كيفيت خدمات
مسير يابي منبع ديناميك (1)
مشكل مسير يابي
يافتن انبوهي ازكوتاهترين راهها
مسير يابي نياز به مسير يابي
Forward در جستجوي الگوريتم
الگوريتمهاي مسير يابي دركاربرد
پروتوكل اينترنت
IPV6 و سيستم نام گذاري حوزه domain name
مسير يابي الگوريتم
مسير يابي قائم
مسير ياب peer to peer
مسير يابي Guntella
رده بندي يك به يك الگوريتم هاي مسيريابي
مسيريابي adaptive از Biocrawler
متريك هاي متعدد
تاخير كردن + پهناي باند
Vpn چيست؟
اصلاحات واژه شناسي


مطالب دیگر:
خوشه‌بندي مقيدخورندگی و رسوب گذاریخوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آنخوراک به عنوان داروخور شيد و لکه هايشخواص عسلخمشخلق زنجيره ارزش پايدار برای مشتریان بانک هاخلاقیت و نوآوریخلاصه نموداری کتاب جاذبه و دافعه حضرت علی عخلاصه گزارش مدیریتی وضعيت محيط زيست شهر تهرانخلاصه کتاب مدیریت استراتژیکخلاصه کتاب تغییر راهبردی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالیخلاصه درس اندیشه اسلامی 1خلاصة تفسير فيض الرحمنخطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرکخصوصیات ویبریو هاخصوصی سازیخريد برق از مولدهای مقیاس کوچکخرس و خرس قطبی تحقیق دانش آموزیخرس قطبیخرابی ناشی از بارگذاری استاتيکیخدمات پزشکی و کنترل دوپينگ در رويدادهای ورزشیخانه های تاریخی تبریزخاموش کننده دستی