لینک دانلود(دانلود مقاله بررسی انواع روش هاي مسیریابی در شبکه هاي حسگر بی سیم)

دانلود مقاله بررسی انواع روش هاي مسیریابی در شبکه هاي حسگر بی سیم|لینک دانلود|اُ اِچ|32014736|دانلود مقاله بررسی انواع روش هاي مسیریابی در شبکه هاي حسگر بی سیم,شبکههاي حسگر,روشهاي انتشار اطلاعات,مسیریابی,پروتکلهاي مسیریابی,پروژه بررسی انواع روش هاي مسیریابی در شبکه هاي حسگر بی سیم
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود مقاله بررسی انواع روش هاي مسیریابی در شبکه هاي حسگر بی سیم را دنبال می کنید .دانلود مقاله با موضوع بررسی انواع روش هاي مسیریابی در شبکه هاي حسگر بی سیم:

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
========================================================


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده:
شبکه هاي حسگر بیسیم ، نسل جدیدي از شبکهها هستندکه به طور معمول، از تعداد زیادي گره ارزانقیمت تشکیل شدهاند و ارتباط این گرهها بصورت بیسیم صورت میگیرد. هدف اصلی در این شبکهها، جمعآوري اطلاعاتی درمورد محیط پیرامون حسگرهاي شبکه است. انتخاب بهترین مسیر میتواند بر اساس فاکتورهاي مختلفی مانند انرژي مصرفی، سرعت در پاسخگویی و میزان تأخیر، دقت در انتقال داده و .... تحت تاثیر قرار بگیرد. تفاوت عمده شبکههاي حسگر با شبکههاي موردي منابع انرژي محدود و قابلیت پردازشی نسبتاً پایین آنهاست که این موارد باعث شده تا انتشار اطلاعات، یکی از مسائل عمده و قابل بحث در این شبکهها باشد. با این حال، بیشتر بر پروتکلهاي مسیریابی تمرکز شده است، که بسته به معماري شبکه و کاربرد متفاوت هستند. این پروتکلهاي مسیریابی را میتوان بر مبناي مختلف طبقهبندي کرد. ما در این نوشتار سعی بر آن داریم که ضمن مروري بر انواع مسیریابی، انواع پروتکلهاي مورد استفاده در این شبکهها و مزایا و معایب هرکدام از روشها را بیان نماییم.
مقدمه
به علت پیشرفتهاي تکنولوژیکی اخیر، ساختار و تولید حسگرهاي ارزان و کوچک از لحاظ فنی و اقتصادي امکان پذیر شده است. الکترونیک حسگري، شرایط محیطی مربوط به محیط اطراف سنسور (حسگر) را اندازهگیري کرده و این اطلاعات را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند. پردازش این سیگنال برخی از ویژگیهاي اشیا ویا رویدادهاي مجاورت سنسور را آشکار میکند. یک شبکه سنسور بیسیم((WSN شامل صدها یا هزاران گره سنسور است. این سنسورهاي کوچک توانایی انجام عملیاتی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی (بر اساس نوع حسگر)، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند. این سنسورها قادر به برقراري ارتباط با یکدیگر یا مستقیماً با ایستگاه پایه بیرونی هستند. زمانی که تعداد سنسورها بیشتر باشد امکان حسگري در مناطق جغرافیایی وسیعتر و با دقت بیشتر فراهم میشوند.
اساساً هر گره سنسور متشکل از واحدهاي حسگري، پردازش، انتقال، متحرك، موقعیتیابی و توان است برخی از این اجزا مانند واحد متحرك، اختیاري هستند .در همین تصویر، ساختار ارتباط یک WSN نشان داده شده است . گرههاي یک سنسور را معمولاً در یک میدان سنسور پراکنده میکنند. میدان سنسور، ناحیهاي است که در آن گرههاي سنسور، آرایش مییابند.
گرههاي سنسور براي تولید اطلاعات با کیفیت بالا پیرامون محیط فیزیکی، با یکدیگر هماهنگ میشوند. هر گره سنسور برمبناي هدف، اطلاعات فعلی، دانش محاسبهاي (حاصل ازمحاسبات ) ، ارتباط و منابع انرژي خود تصمیمگیري میکند.
هر یک از گره هاي سنسور پراکنده داراي توانایی جمع آوري و مسیریابی دادهها به سایر سنسورها یا به ایستگاه پایه بیرونی هستند. ایستگاه پایه(که چاهک نیز نامیده میشود)، ممکن است یک گره ثابت یا یک گره متحرك باشد که قادر است شبکه سنسور را به زیر ساختهاي ارتباطی موجود یا به اینترنت متصل کند تا کاربر بتواند به دادههاي گزارش شده دسترسی یابد...

فهرست مطالب:چکیده
مقدمه
مفهوم مسیریابی در شبکههاي حسگر بیسیم
ویژگیهاي مسیریابی درشبکه حسگر بیسیم
پوشش
چالشهاي مسیریابی در شبکههاي حسگر بـیسیم
پروتکلهاي مسیریابی درwsn’s
مسیریابی در شبکه حسگري بیسیم
نتیجه گیري
مـراجع


این فقط تکه ای از مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خرید نمایید.
تمامی مقالات دارای عنوان ، نویسنده ، چکیده و منابع میباشد

مطالب دیگر:
📖دانلود پاورپوینت دیمتل؛ DEMATEL📖دانلود پاورپوینت رهبری؛ رفتار سازمانی📖دانلود پاورپوینت شخصیت؛ مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته📖دانلود پاورپوینت روش های تامین سرمایه بلندمدت📖تحقیق در مورد حسابداری زیست محیطی📖دانلود تحقیقِ افشای اطلاعات مالی📖دانلود پاورپوینت چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی📖ترجمه مقاله انگلیسی : Applicability assessment of Semantic Web technologies📖ترجمه مقاله انگلیسی : Intelligent Strategy of Task Scheduling in Cloud Computing for Load Balancing📖دانلود پاورپوینت انگیزش؛ رفتار سازمانی📖دانلود پاورپوینت تغییر و بهبود سازمانی، رفتارسازمانی پیشرفته📖تحقیق در مورد مفهوم رهبری و ویژگی‌های رهبر 📖دانلود پاورپوینت مدیریت استرس در سازمان؛ رفتار سازمانی📖دانلود پاورپوینت احساسات و هوش عاطفی؛ رفتار سازمانی پیشرفته📖تحقیق و پاورپوینت غنی سازی مواد غذایی📖دانلود پاورپوینت مدیریت استرس در سازمان ها؛ رفتار سازمانی پیشرفته📖تحقیق و پاورپوینت مفاهیم شبکه‌های کامپیوتری📖تحقیق اصول دستگاه ثبت امواج مغزی EEG (ElectroEncephaloGraphy)📖تحقیق و پاورپوینت امنیت مشارکتی در شبکه‌های توزیع شده📖دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی📖مقایسه تأثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی پرسشنامه 177صفحه ای📖اثرات هدفمندي يارانه در مرحله دوم📖ارتباطات بازایابی📖کاملترین کالکشن فونت اتوکد📖دانلود پاورپوینت مذاکره؛ رفتار سازمانی پیشرفته