لینک دانلود(پاورپوینت-رویکرد های برجسته شناختی -رفتاری- در 27 اسلاید-powerpoin-ppt)

پاورپوینت-رویکرد های برجسته شناختی -رفتاری- در 27 اسلاید-powerpoin-ppt|لینک دانلود|اُ اِچ|31008149|رویکرد های برجسته شناختی رفتاری,رفتار درمانی,درمان شناختی, رفتار شناسی,روانشناسی رفتاری, درمان عقلاني هيجاني,اصول شناخت درمانی,
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت-رویکرد های برجسته شناختی -رفتاری- در 27 اسلاید-powerpoin-ppt را دنبال می کنید .

درمان منطقی-عاطفی به عنوان یک نظریه شناختی به فرایندهای درونی ارگانیزم اشاره دارد.

رفتار درمانی منطقی-عاطفی بر این عقیده آدلر استوار است که رویداد ها به خودی خود قدرت ندارند که ما را تعیین کنند بلکه تعبیر ما از رویداد ها اهمیت دارد.

در این نظریه نکته مهم این است که افراد از طریق نحوه تفکر خود از لحاظ عاطفی خود را سرحال یا ناراحت می کنند و این محیط نیست که حالت ها را در آن ها ایجاد می کند در واقع احساس های ما در این جا ،نه در آنجا تعیین می شود.

- رابطه مشترک بین درمانگر و درمانجو

- این اصل که پریشانی روانشناختی عمدتاٌ حاصل آشفتگی هایی در فرایند های شناختی است.

- تمرکز بر روی تغییر دادن شناخت ها برای ایجاد تغییرات مطلوب در عاطفه و رفتار

- درمان کوتاه مدت، آموزشی، مشکل گرا، رهنمودی

- بر مدل روانی-آموزشی استوارند و بر نقش تکلیف و واگذار کردن مسئولیت به درمانجو برای پذیرفتن نقش فعال در جلسات درمان و بیرون از آن تأکید دارند.


مطالب دیگر:
📚ماهیت و سبب شناسی اختلال بدشکلی بدن کامل و جامع 175 صفحه📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال گذر هراسی 64 صفحه📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال گذر هراسی📚 ویژگی های تشخیصی اختلال گذر هراسی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5📚مولفه های اصلی اختلال گذر هراسی و بررسی مفهوم شیوع شناسی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال وحشت زدگی 69 صفحه📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال وحشت زدگی📚ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5📚ماهیت و توصیف اختلال وحشت زدگی و بررسی مفهوم شیوع شناسی آن📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق  اختلال هراس خاص 65 صفحه📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال هراس خاص📚ماهیت و توصیف اختلال هراس خاص و بررسی مفهوم شیوع شناسی آن📚ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلالات اضطرابی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری دو 57 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلالات رفتاری📚ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلالات رفتاری📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی 40 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هویت سازمانی📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی📚ادبیات نظری و پیشینه تجربی هویت سازمانی📚بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل به ماندن 51 صفحه📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری میل به ماندن