لینک دانلود(پاورپوینت آماده بررسی مفهوم پیچیدگی الگوریتم ها و انواع روش های مکانیابی تسهیلات در مدیریت لجست)

پاورپوینت آماده بررسی مفهوم پیچیدگی الگوریتم ها و انواع روش های مکانیابی تسهیلات در مدیریت لجست|لینک دانلود|اُ اِچ|30008225|پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده بررسی مفهوم پیچیدگی الگوریتم ها و انواع روش های مکانیابی تسهیلات در مدیریت لجستیک ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت آماده بررسی مفهوم پیچیدگی الگوریتم ها و انواع روش های مکانیابی تسهیلات در مدیریت لجست را دنبال می کنید .تعبیر پیچیدگی

مساله مکان یابی تعیین مکان یک یا چند تسهیل در یک یا چند مکان بالقوهمساله تخصیص فرض بر این است که تعداد تسهیلات و مکان آنها و همچنین مقدار کالای تقاضاشده توسط هر مشتری ،ظرفیت هریک از تسهیلات و هزینه خدمت دهی آنها مفروض است .دراین حالت مساله تعیین مقدار کالایی است که هریک از تسهیلات باید به هر یک از مشتریان ارسال کند.مساله مکانیابی تخصیص علاوه بر مقدار کالایی که هر مشتری از هر تسهیل تامین می کند ،محل قرار گیری و ظرفیت آنها را هم مشخص می کند.

1 تک وسیله ای2 چند وسیله ای

انواع مکانیابی تسهیلات

فاکتورهای موثر در تصمیمات مربوط به مکانیابی


 • نزدیکی به منابع مواد اولیه

 • هزینه و میزان دسترسی به انرژی و تاسیسات ونیروی انسانی

 • قوانین دولتی در سطوح مختلفمرکزی ، محلی و منطقه ای

 • مالیات در سطوح مختلف

 • بیمه

 • هزینه های زمین و ساخت

 • نزدیکی به سیستم حمل ونقل

 • قوانین زیست محیطی

 • آب وهوا

 • نزدیکی به مشتریان

 • مطالب دیگر:
  پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپسپرسشنامه حساسیت خانواده به فرزندپژوهش هوش هیجانیپژوهش هوش هیجانی وخودکارآمدیپژوهش هوش هیجانی و اهمیت بیمه از دیدگاه اقتصادیپژوهش هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايهپژوهش هراس اجتماعی وعزت نفسپژوهش نهادهای مالی و بازاراولیه وثانویهپژوهش نظریه های جرات ورزیپژوهش نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندانپژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سودپژوهش مشکل املایی ودیکته نویسی دانش آموزانپژوهش مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکردپژوهش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانپژوهش همیاری های اقتصادیپژوهش نقش والدین در بزهکاری نوجوانانپژوهش نشاط اجتماعیپژوهش ناتوانی های یادگیریپژوهش میزان علاقه به مطالعه وخواندنپژوهش ساختار شخصیت و مکانیزم های دفاعی-روانیپژوهش ترور و تروریسم و نگاهی به ریشه‌های آن (مهرورزی وخشونت)پژوهش معنی و مفهوم باور و مصادیق باورهای فطریپژوهش مدیریت روابط مشتریان و مدیریت دانشپژوهش ایمان مذهبی و سلامت روانپژوهش اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت