لینک دانلود(پاورپوینت تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود 18 اسلاید)

پاورپوینت تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود 18 اسلاید|لینک دانلود|اُ اِچ|1852441|پاورپوینت تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود , اسلایدهدف تعلیم وتربیت یهود, اسلاید تعلیم وتربیت یهودیان, تربیت اجتماعی یهود ,مراحل آموزش و تربیت ?
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود 18 اسلاید را دنبال می کنید .

اسلاید درباره تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود دارای 18 صفحه و اسلاید

بخشی از مطالب

یهودی یکی ازسه دین ابراهیمی است که پیروان ان ازدوران کهن تاکنون خودرافرزندان قوم بنی اسرائیل میدانند. یهودیان وفرزندان قوم بنی اسرائیل بیش از5هزارسال است که درسرزرمین اسرائیل میزیسته اند.هم اکنون کشوراسرائیل تنهاکشوریهودی درجهان شناخته میشود.

این دین نخستین دین ابراهیمی به شمارمی رود.

یهودازنظرلغوی .یهوداز لغات عبر ی گرفته شده که به معنای حمدوشکرومجداست ویهودانام فرزندچهارم یعقوب ازهمسری بنام لینه است.

یهودیت شامل مجموعه گسترده ای ازدیدگاه های مذهبی /تشریفات/شاخه هاومتون مذهبی می باشد.امروزه اکثریهودیان پیروسه شاخه ارتدوکس.لیبر ال ومحافظه کارمیباشندواقلیتی هم پیرووبازسازی خواه .قراییم ویهودیت اومانیستی هستند.

تعلیم وتربیت یهودیان

1.خانواده وپدرومادرحرمت زیادی د اشتند.

پدرعلاوه برسمت ارشدیت خانواده وظیفه معلمی افراد خانواده رابرعهده داشت.وبرای چندین قرن اموزش فرزندان به عهده ی پدربود.

انبیای بنی اسرائیل همواره در اموزش کودکان تاکیدمیکردندومنظورازتعلیم وتربیت رااگاهی طفل به قوانین مذهبی وپیروی ازان میشمردند.

هدف تعلیم وتربیت

حفظ حیات قومی است.

که برای تحقق این امرلازم است که هریهودی به عنوان عضوجامع یهودهویت یابد.که این کار مهمترین وظیفه تربیتی محسوب میشود.

تلمودمی گوید

وظیفه ومسئولیت اصلی که بر عهده ی والدین گذاشته شده این است که فرزندان خودرابرای سراسر عمربه عنوان اعضای جامعه یهودتربیت کنند.هدف این تربیت این است که ایشان رابصورت حلقه های محکم ومطمئن در زنجیرپیوستگی ملت اسر ائیل دراورند تامیراث مذهبی بدون هیچ خللی به فرزندان ونسل های بعدی منتقل شود.

تر بیت اخلاقی

تلمود نظرداردکه رعایت اصول اخلاقی هماناپیروی ازفرامین تورات است.

و...مطالب دیگر:
📒پاورپوینت تحلیل ترمینال اراک و استاندارد ها و ضوابط طراحی ترمینال📒پرژهی دانشجویی طراحی وب سایت📒آموزش برنامه نویسی SQL SERVER📒پروژه GIS شهر دامغان📒پروژه GIS شهر شوشتر📒پروژه GIS شهر بانه📒502-مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشكیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیك📒503-روش و نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیك دیوار آب بند سد كرخه📒504-بررسی اندركنش استاتیكی سد، پی و دیوار آببند بتن پلاستیك درپی های ناهمگن سدهای خاكی📒506-مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیك سد كرخه با تأكید بر كیفیت اتصال بین پانلهای دیوار📒507-ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی📒508-معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC)📒509-بررسی رفتار ستون های فولادی پرشده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) تحت بارگذاری چرخه ای📒510-مقایسه بتن خودتراكم و بتن معمولی از لحاظ خصوصیات مكانیكی📒511-بررسی اثرتوف سربیشه بر روی خواص مكانیكی و دوام بتن در شرایط محیطی مهاجم📒512-بهینه‌سازی سدهای بتنی با استفاده از الگوریتم‌های گروه ذرات و ژنتیك📒513-مقایسه برخی از روش­های مختلف مدل­سازی سازه­های دارای دیوار برشی بتنی برای انجام تحلیل­های استاتیكی و دینامیكی غیرخطی📒514-ارزیابی مقاومت فشاری بتن با استفاده از روش غیر مخرب اولتراسونیك و به كمك سیستم شبكه عصبی مصنوعی GMDH📒515-بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیك و پودر لاستیك به همراه میكروسیلیس📒516-بررسی اثر پذیری خواص مكانیكی بتن خودتراكم الیافی در مقابل تغییرات میزان آب و الیاف📒517-بررسی تغییرات منحنی های P-Y برای تحلیل شمع‌های بتن آرمه تحت بار جانبی در اثر شرایط مختلف شمع📒518-مدل ساختاری میكرو مكانیكی رفتار بتن در حالت سه بعدی و سه فازی📒519-تاثیر دانه بندی بر ویژگیهای رئولوژیكی و مكانیكی بتن خود تراكم حاوی پودر آهك📒520-بررسی خواص رئولوژیكی و مكانیكی بتن ریزدانه خودتراكم مسلح به الیاف پلی پروپیلن📒521-پیش بینی مقاومت های فشاری سنین مختلف و زمان ویبراسیون بتن غلتكی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی