لینک دانلود(پاورپوینت پودمان الگوریتم کار و فناوری نهم)

پاورپوینت پودمان الگوریتم کار و فناوری نهم|لینک دانلود|اُ اِچ|1813577|پاورپوینت, کارو فناوری نهم, پودمان های تجویزی, الگوریتم , دوره اول متوسطه
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت پودمان الگوریتم کار و فناوری نهم را دنبال می کنید .

مقدمه ای بر پودمان الگوریتم

1-تعریف نیاز

2-بررسی نیاز و طرح مسئله

3-برنامه ریزی کارها

4-بررسی اطلاعات

5-ارائه و بررسی راه حل ها

6-انتخاب راه حل نهایی

7-تولید محصول اولیه

8-آزمایش و بهبود

9-ارائه و ثبت محصول

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 73 صفحه تنظیم و قابل ویرایش استمطالب دیگر:
🔗شناخت و تشخیص عقب ماندگیهای ذهنی و میزان کارکرد این دانش آموزان در زمینه های مختلف ذهنی و روانی🔗پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران🔗پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان نقش هوش هیجانی و منبع كنترل در میزان موفقیت اقتصادی شغل🔗مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 )🔗پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان مقایسه خود پنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار (بصورت جامع و کامل)🔗پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان نقش رسانه های جمعی در تربیت كودكان و نوجوانان🔗پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان فیبر نوری و اجزای سیستمهای انتقال در آن به همراه پاورپوینت🔗نقش مشاور در بخشهای مختلف آموزش و پرورش:نقش مشاور در كاهش افت تحصیلی🔗مقاله نظریه گینزبرگ🔗هدایت تحصیلی🔗مقاله روان درمانی خانواده🔗مشاوره قبل از ازدواج🔗مقاله شخصیت🔗روانشناسی نوجوانان🔗پایان نامه كارشناسی ادبیات نمایشی با عنوان بررسی زبان در آثار نمایشی مرحوم علی حاتمی🔗بررسی ساختار مثنوی (دفتر اول)🔗برزخ از دیدگاه سهروردی🔗مقاله کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی مرگ سهراب و رستم (از منظر عرفان)🔗فتوت نامه ها و سی رساله از رسائل خاکساریه🔗مدیر مدرسه جلال آل احمد🔗بررسی غزل شماره 77 از مجموعه غزلیات حافظ🔗خط و پیدایش الفبا🔗ارسطو و فن شعر🔗مقاله ادبیات چیست؟🔗پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات با عنوان ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮا (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﻧﮕﺎه دو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺻﻨﻮﺑﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ)